Orrsjön

Skogsfastighet med strandlinje mot Orrsjön, ca 10 min bilresa från E4:an. El finns och jakt i VVO.
Areal: 12 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 525 000 SEK
Anbudsdag: 2/7 2021
Här finner du en skogsfastighet rofyllt belägen invid Orrsjön, ca en mil sydväst om Gnarp i Nordöstra Hälsingland. Här har tidigare funnits byggnad för boende men som förvunnit efter brand. Kvar finns spår av hävdad tomtmark, en jordkällare, enkel förrådsbyggnad invid Orrsjön samt anslutning och abonnemang för el. Förhandsbesked om bygglov för uppförande av ny byggnad saknas. Skogen är huvudsakligen ung, lövdominerad och röjd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnader

Här har tidigare funnits bostadshus men som ödelades vid en brand i början av 90-talet, så nu syns bara spår av husgrunden och den hävdade tomtmarken. De byggnader som finns kvar är en jordkällare samt några enklare förrådsbyggnader i sämre skick nära Orrsjöns strand.

El finns framdraget till platsen för det före detta bostadshuset och abonnemanget har hållits aktivt.

Växter man kan finna vid den gamla tomtmarken är t.ex. Rhododendron, rabarber, liljekonvalj, gullviva mm.

Bygglov mm

Då det inte funnits någon bostadsbyggnad under flera år erfordras bygglov för uppförande av ny byggnad. Något förhandsbesked om bygglov har ej sökts, varför det inte går att garantera något om och vad som skulle vara möjligt att uppföra och var på fastigheten.

Det har hos komunen förekommit diskussioner om att förslå område vid Orrsjön som s.k. LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Det dock högst osäkert om det kommer att genomföras och i vilken utsträckning det i så fall skulle komma att omfatta fastigheten.​

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprätts för fastigheten i april 2021av Ulf Norell på Gnarps Skogsvård AB. Enligt skogsbruksplanen uppgår den totala skogsmarksarealen till 11,9 ha och virkesförrådet har beräknats till 501 m³sk, vilket innebär 42 m³sk/ha. Boniteten anges till 6,4 m³sk per hektar och år.

Det dominerande beståndet på fastigheten utgörs av ungskog av blandat löv som nyligen röjts. I beståndet finns ett skikt av äldre träd, huvudsakligen björk. På fastigheten finns även ett mindre område med gallrad skog.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.​​

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Gnarps västra viltvårdsområde om ca 8 500 ha. Älgjakten är uppdelad på två jaktlag, småviltjakt får utövas inom hela viltvårdsområdet. För frågor gällande jakt, vänligen kontakta Daniel Gunsth, ordförande, mobil: 070-544 97 97.

Fiske

Fisket i området administreras av Gnarps fiskeområde. Se mer information på http://www.fiskaignarp.n.nu/

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Östergrängsjö 3:13

Ägare

Stefan Höglin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,9 ha
Övrigmark 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 12,7 ha

Inteckningar

En penninginteckning om 550 000 kr finns uttagen i fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Jonas Persson
Skogsmästare
0651-688 59
076-105 21 32

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning