Östansjö

Gård med lantligt läge
Areal: 3 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 990 000 SEK
Lantligt belägen gård ca 4 km från Söderhamn. På gården finns bostadshus, bryggstuga, ekonomibyggnader, insynsskyddad innergård och ca 1 ha åkermark.

Mindre gård med lantligt läge belägen endast ett par kilometer från Söderhamns centrum, nära E4:an. Bebyggelsen består av bostadshus om ca 150 kvm boyta med fiber och bekväm uppvärmning via bergvärme, timrad bryggstuga och två ekonomibyggnader med förvaringsmöjligheter. Gården har en inramande bebyggelse vilket skapar en egen, insynsskyddad innergård som gränsar mot skogen. Gårdens byggnader är omgivna av en stor trädgård med buskar, träd och goda odlingsmöjligheter. Till gården hör också ca 1 ha åkermark för den som är intresserad av större odlingsytor eller djurhållning i mindre skala.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Östansjö

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1½-plan med källare under del av byggnaden. Boarea om 149 kvm enligt taxeringsinformationen. Bostadsbyggnaden är sammanbyggd med ekonomibyggnaden.

Byggnaden är uppförd på stenlagd torpargrund och uppmurad källare med en stomme av timmer och fasad av stående träpanel under tegeltak. Huset har treglas-fönster och kopplade tvåglas-fönster. Takad huvudentré och grovingång.

Bostaden har vattenburen uppvärmning via bergvärme (år 2008). Fastigheten har kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är ansluten till fiber.
Bostadsbyggnadens radonhalt i inomhusluften har nyligen åtgärdats och därefter genomgått mätning. Radonmätningen visade ett årsmedelvärde under gränsvärdet, 90 Bq/m³. Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av protokollet.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall med trappa till övre plan och källare, grovingång med hall, badrum med wc och tvättmaskin, kök med plats för matgrupp, två rum och vardagsrum. Övre plan inrymmer möblerbar hall, separat wc, två sovrum och två kallvindar. Källarplan inrymmer ett pannrum med äldre bastu och duschutrymme, resterande yta utförs av krypgrund.

Bostaden har ett högt läge med utsikt över det kringliggande åkerlandskapet. Gårdens inramande bebyggelse bildar en insynsskyddad innergård som gränsar mot skogen. Här finns möjlighet att skapa en privat oas som erbjuder både sol- och skuggläge.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader är uppskattade då byggnaden varit obebodd senaste året.

Elförbrukning inkl värme: ca 35 000 kr (ca 20 000 kWh)
Renhållning: ca 2 579 kr
V/A: ca 8 866 kr
Försäkringskostnad bostad: ca 7 000 kr
Totalt: ca 38 445 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 5 550 kr/år.

Energideklaration

Energideklaration är utförd. Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av protokollet.

Ekonomibyggnader

Bryggstuga

Bryggstuga uppförd på torpargrund med timmerstomme under tegeltak. V/A saknas. El finns draget till byggnaden men dess funktion är okänd.

Nedre plan inrymmer ett rum med vedspis (ur funktion) och ett kök med platsbyggd äldre inredning. Övre plan inrymmer en oinredd vind och ett sovrum.

Bryggstuga uppförd på torpargrund med timmerstomme under tegeltak. V/A saknas. El finns draget till byggnaden men dess funktion är okänd.

Nedre plan inrymmer ett rum med vedspis (ur funktion) och ett kök med platsbyggd äldre inredning. Övre plan inrymmer en oinredd vind och ett sovrum.

Garage/verkstad

Ekonomibyggnad vidbyggd med bostadsbyggnaden, uppförd på torpargrund med stomme av timmer, fasad av liggande panel under tegeltak.

Nedre plan inrymmer garage, förråd och verkstad. Övre plan inrymmer en oinredd vind.

Jordkällare

Stenvalvad jordkällare under plåttak med svale och full ståhöjd. Jordkällaren är belägen vid bostadsbyggnaden och är i gott skick.

Vedbod/garage

Ekonomibyggnad uppförd på stenplintar med träregelstomme under plåttak. Uppskattad byggnadsarea ca 40 kvm.

Byggnaden inrymmer garage och vedbod.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt mätning i den översiktliga kartan till ca 1 hektar. Inägomarken består av åkermark är fördelad på ett område i anslutning till gården.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa: SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet)

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa: SeSverige, Skogsstyrelsen)

Vägar

Försäljningsobjektet har del i Söderhamn Östansjö GA:3, som förvaltas av Ellne-Östansjös samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Trädgård

Gården är omgiven av den stora trädgården med ädellövträd, lärk, flera fruktträd och goda odlingsmöjligheter.

Notera att det på fastigheten förekommer parkslide.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen genomgått fastighetsbildning och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten omfattas av sju penninginteckningar om totalt 1 250 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av tillhörande mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Östansjö 24:1

Areal

Angiven areal är baserad på en mätning i den översiktliga kartan.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen genomgått en fastighetsbildning och har ännu ej åsatts korrekt taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 1 250 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Louise Berg
Louise Berg
Mäklarassistent
070-028 45 40

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier