Östansjö och Husby-Västerby

Två fastigheter nära Stjärnsund och Långshyttan.
Areal: 58 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 850 000 SEK
Anbudsdag: 29/6 2021
Två fastigheter i närhet till Stärnsund och Långshyttan. Östansjö består av ett skifte med 14,5 ha, 2 ha åker och 16,7 ha biotopskyddad skog. Husby-Västerby består av två skiften med tillsammans 4 ha skog, 9 ha jordbruksmark och 9 ha biotopskyddad skog. Möjlighet till delat anbud.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (11)

Foto: Kenneth Skovshoved, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheternas jordbruksmark brukas ej för närvarande, marken saknar stödrätter.

Hedemora Östansjö 17:1 ca 2,6 ha enligt skogsbruksplan, Hedemora Husby-Västerby 38:1 ca 9,6 ha enligt skogsbruksplan.

Skogsmark

Till Hedemora Östansjö 17:1 hör enligt skogsbruksplanen 14,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 550 m3sk, vilket motsvarar ca 383 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 3 % av virkesförrådet medan gran har 70 % och lövträd har 27 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,9 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 130 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Skogsstyrelsen november 2018 uppräknad med två års teoretisk tillväxt.

Till Hedemora Husby-Västerby 38:1 hör enligt skogsbruksplanen 4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 045 m3sk, vilket motsvarar ca 261 m3sk/ha. Av trädslagen har gran 59 % av virkesförrådet medan lövträd har 41 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,1 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 34 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Skogsstyrelsen november 2018 uppräknad med två års teoretisk tillväxt.

Biotopskydd

På Östansjö 17:1 finns ett område på 9 ha inlöst som biotopskydd. Akt: 2083-P2020/5
Objektnr: 2053899 SKOGSSTRYRELSEN

På Husby-Västerby 38:1 finns ett område på 16,7 ha inlöst som biotopskydd. Akt: 2083-P2020/6
Objektnr: 2053900 SKOGSSTRYRELSEN

Jakt

Jakten är oregistrerad.

Fiske

Ingen fiskerätt ingår.

Rättsförhållande

Fastighet

Hedemora Husby-Västerby 38:1 samt Östansjö 17:1

Ägare

Johan Söderqvist 1/4
Emma Erika Muhr 1/4
Lundéns Dödsbo, Anna Lisa 1/2

Areal

Hedemora Östansjö 17:1: Areal enligt fastighetsregistret 34,3023 ha. Areal enligt skogsbruksplan: Produktiv skogsmark 14,5 ha, Impediment skog 1,5 ha, Inägomark 2,6 ha, Övrig landareal 16,7 ha, Summa landareal 35,3 ha. Hedemora Husby-Västerby 38:1: Areal enligt fastighetsregistret 22,9889 ha. Areal enligt skogsbruksplan: Produktiv skogsmark 4,0 ha, Impediment skog 9,6 ha, Inägomark 2,6 ha, Väg o Kraftledning 0,1 ha, Övrig landareal 9,6 ha, Summa landareal 23,3 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Hedemora Östansjö 17:1: Skogsmark 2 043 000 kr, Betesmark 23 000 kr, Summa 2 066 000 kr. Hedemora Husby-Västerby 38:1: Skogsmark 663 000 kr, Åkermark 236 000 kr, Summa 899 000 kr.

Inteckningar

Fastigheterna säljs obelånade och fria från penninginteckningar. De två uttagna pantbreven om totalt 10 000 kr kommer att dödas av säljarna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Östansjö och Husby-Västerby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning