Budgivning pågår!

Östby

Skog Åmål
Areal: 36 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 100 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet med jakträtt! Virkesförråd om ca 7.300 m³sk.

Obebyggd skogsfastighet på ca 35 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 7.300 m³sk. Huvudsakligen skog i tillväxt.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Östby

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Hans Littorin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 35 ha i ett skifte, samt en s.k. ”slåtteräng” om ca 0,5 ha, belägen vid Norra viken, mot Vänerns strandkant. Virkesförråd enligt skogsbruksplan upprättad februari 2020 6581 m3sk, uppräknat med tre års tillväxt uppskattas virkesförrådet till 7325 m3sk. Gran/tall utgör ca 86 % och lövskog ca 14 %.

Medelboniteten är beräknad till 6. Huvuddelen av skog är tillväxtskog (G1).

Se i övrigt bifogad skogsbruksplan upprättad februari 2020.

Skogsskiftet har god anslutning med skogsbilvägar samt tre vändplatser för virkesbilar. Den östra delen är sedan tidigare skogsdikad och förberedd med trumläggning för gallringsvägar.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Jakt

All jakt följer fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Östby 1:6

Ägare

Evert Andrén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Berg/hällmark 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 36,5 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2020: Skogsbruksvärde 2.433.000 kr Skogsimpediment 6.000 kr Summa 2.439.000 kr

Inteckningar

Det finns två pantbrev på totalt 450.000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Östby & vill bli kontaktad

Mäklaren för Östby kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier