Öster Vrenninge

Skog söker ny bonde
Areal: 129 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/12 2023
2 välskötta och välväxande skogar med hög tillväxt och gott vägnät!

Nu ges tillfället att förvärva två välskötta skogsfastigheter mellan Sala och Västerås. Fastigheterna har välväxande skogar med hög tillväxt samt ett gott vägnät. Det vackra landskapet med omväxlande öppna åkrar, bördiga skogar och mindre sjöar ger goda möjligheter till rekreation, jakt och skogsbruk i vacker natur. Dessutom gör närheten till Västerås och Stockholm fastigheterna perfekta för den som vill ta dagsutflykt till sina marker. Möjlighet finns att lägga bud på helheten eller fastigheterna var för sig. Vill du veta mer kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Öster Vrenninge

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Övriga Byggnader

Det finns en mindre byggnad i form av en gammal skogsvaktarkoja och ligger i avdelning 46 i skogsbruksplanen. Perfekt utflyktsmål för mysiga korvgrillningar i skogen eller för fika efter en dag med röjsågen.

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på fastigheterna är välskött med en god bonitet och löpande tillväxt samt med ett väl fungerande vägnät vilket gör drivningen möjlig större delar av året. För skogen finns en nyupprättad skogsbruksplan i oktober 2023. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 118,8 hektar, 1,5 hektar hänsynsmark samt 8,7 hektar impediment. Den totala virkesvolymen bedöms till 12 699 m³sk vilket ger ett medeltal på 107 m³sk per hektar. Medelboniteten bedöms till goda 7,3 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 39 %, gran 43 %, löv 17%, björk 1%, asp <1 % och klibbal <1%. Majoriteten av skogen är i huggningsklasserna R2 och G1, 76 %. Andel skog i huggningsklasserna G2 – S2 är 2 674 m³sk. För mer information se bifogad skogsbruksplan. För att ta del av pc-skog fil eller för komplett plan kontakta ansvarig mäklare.

Naturvärden

På fastigheten Öster Vrenninge 2:4 ingår en del av Vitmossens naturreservat. Dessa är i avdelning 13 och 15 av skogsbruksplanen. På fastigheten Öster Vrenninge 1:7 finns ett område med höga naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheterna ger god möjlighet till fina jaktupplevelser. Förutom älg är kronhjort och vildsvin vanligt förekommande utöver de vanliga småviltsarterna för området. Fastigheten ingår i Öster Vrenninge-Vevde jaktlag och ingår även i Fläckebo-Haraker ÄSO. Jakten på fastigheten är idag upplåten muntligen utan vederlag.

Bergsstaten

Inom fastigheterna har företaget som heter Ragnar Metals Limited (till och med 2024-11-02) mineralrättigheterna vilket innebär att företaget har rätt att prospektera d.v.s. undersöka berggrunden för att finna utvinningsbara mineraler och metaller. Mera information finns på Bergsstatens hemsida.

Övrigt

En utredning om vindkraftsetablering pågår i området där fastigheterna kan komma att få del av arrendeintäkter då fastigheterna ligger inom vindupptagningsområdet. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Sala Öster Vrenninge 1:7 och 2:4

Ägare

Britt-Mari Lifberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 118,8 ha
Övrigmark 1,5 ha
Skogsimpediment 8,8 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 129,7 ha

Taxeringsvärde

Sala Öster Vrenninge 1:7 Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Skogsmark 3 207 000 kr Skogsimpediment 6 000 kr Summa 3 213 000 kr *Sala Öster Vrenninge 2:4 Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Skogsmark 2 835 000 kr Skogsimpediment 23 000 kr Skogsmark med avverkningsrestriktioner 23 000 kr Summa 2 881 000 kr * Sala Östervrenninge 2:4 är samtaxerad med en annan fastighet varav endast taxeringsvärdet för skogen har redovisats. Efter att en köpare fått lagfart för fastigheten kommer nytt taxeringsvärde fastställas för fastigheten vilket kan resultera i annat värde än ovan redovisat för fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Öster Vrenninge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Öster Vrenninge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier