Karlshaga Östergård

Egendom med attraktivt boende, växtliga skogar och intäkter från bergtäkt.
Areal: 154 ha
Kommun: Tibro
Objektstyp: Gård
Prisidé: 26 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/5 2022
Karlshaga Östergård ligger strax öster om Tibro och är en mycket väl arronderad egendom som erbjuder ett attraktivt boende, växtliga skogar och intäkter från bergtäkt. Den tilltalande gården omfattar 154 ha där ca 131 ha är skogsmark i tilltalande terräng med mycket hög bonitet och ett virkesförråd om 25 500 m3sk. Ca 9 ha är inägomark i anslutning till den rymliga mangårdsbyggnaden, som är belägen på en liten höjd med utsikt åt flera håll. Gården säljes i första hand i sin helhet men kan säljas i delar om säljaren finner det fördelaktigt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (57)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

I västra delen av Karlshaga Östergård ligger gårdens boplats. Mangårdsbyggnaden är rymlig är ursprungligen uppförd 1853 men har genomgått tillbyggnation och förbättringar under åren där standarden och skicket är bra. Bostaden är en timmerhus som står på källargrund och på taket ligger betongpannor. Utvändigt är bostaden beklädd med stående träpanel ovan tilläggsisolering och fönstren är av typen 2-glas.
Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till 284 kvm och rumsfördelningen på nedre våningsplan är fördelat enligt följande.
Huvudentré till stor välkomnande hall med gästtoalett.

Direkt till höger ligger köket som är fullutrustat och platsbyggt med snickerier från Kvänumkök. Här finns även en vedkamin. Köket nås även via tillbyggnaden på bostadens ena gavel där också hall, groventré och nedgång till källaren finns. I anslutning till tillbyggnaden ligger ett badrum med wc, tvättställ och dusch. Vidare finns matsal, ett rymligt vardagsrum med öppen spis och utgång till uteplats på bostadens baksida, bibliotek med kakelugn samt ett kontor där kassaskåpet kommer kvarlämnas till nya ägaren.

På övre plan finns ett vardagsrum som leder till 5 sovrum. 3 st av dessa är mindre med snedtak och 2 stycken är större varav ett har inbyggda garderober och utgång till balkong. På övre plan finns även ett badrum med wc, tvättställ, badkar och dusch.

​Källaren är rymlig och finns under hela huset. Här finns hobbyrum, förråd, matkällare, snickarbod, bastu med dusch, tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och vedspis (ej eldningsbar), torkrum samt pannrum. I pannrummet finns jordvärmepumpen från 2007 som är bostadens värmekälla. Även den äldre vedpannan med ackumulatortank finns kvar.

Avloppet är en egen 3-kammarbrunn från 2015 och vatten fås ur egen borrad vattenbrunn. Notera att eldstäderna i bostaden behöver provtryckas och eventuellt åtgärdas innan de tas i bruk.​

Torp

Järpås är ett torp som sannolikt uppfördes i början av 1900-talet. Torpet har timmerstomme ståendes på stenfot med stående träpanel, 2-glasfönster och på taket ligger betongpannor. Standarden är överlag normal och invändigt finns 3 rum, badrum och kök med en sammanlagd boarea enligt taxeringsinformationen på 58 kvm. Uppvärmning via elelement och vedspis i köket.​ Eget vatten från samma vattenkälla som mangårdsbyggnaden och eget avlopp av okänt utförande.

Idag är torpet uthyrt för 2 500 kr/månaden. Utöver hyran faktureras hyresgästen för sin elförbrukning.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Karlshaga Östergårds ekonomibyggnader är ett timrat magasin med gjuten platta, trästomme och betongpannor på taket. Invändigt finns förrådsutrymmen och ett hönshus. Intill magasinet ligger även det gamla vagnsskjulet som har trästomme och lertegeltak.

En bit från bostaden finns också ett garage och maskinhall. Byggnaden är uppförd i trä med gjuten platta och plåttak. Skjutportar samt två pridoportar.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på Karlshaga Östergård är mycket växtlig och överlag välskött och den produktiva arealen uppgår till 130,5 ha. Terrängen är tilltalande, lätt kuperad, vilket ger mycket hög bonitet som bedömts till hela 10 m³sk. Detta ger även tydlig grandominans med 85 %, följt av tall 9 % och löv 6 %. Åldersfördelningen får anses attraktiv med huvuddelen av skog i åldersklasser med bra tillväxt. Den årliga tillväxten uppgår till 1 052 m³sk.
Virkesförrådet är uppskattat till 25 485 m³sk vilket gör att Östergården idag har ett genomsnittligt virkesförråd på 195 m³sk/ha, som redan nämnt med skog i alla åldersklasser men merparten i huggningsklass S.
Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 6 900 m³sk, varav ca 1700 m³sk gallringar och 5 200 m³sk föryngringsavverkning.
Tillgängligheten är mycket god via egna och gemensamma vägar inom fastigheten som ger korta transportavstånd.
Trots den goda skötseln finns en del skogsvårdsåtgärder att beakta omgående. 2,8 ha skall markberedas och planteras och knappt 12 ha bör röjas.

Inägomark

Karlshaga Östergård omfattar sammanlagt 8,7 ha inägomark enligt skogsbruksplan. Den stödberättigade åkermarken uppgår till 6,0 ha åker och 2,2 ha bete. Jordarten består av lättare jordar.

Idag betas även en del av gårdens skogsmark vilket avser del av avdelning 2 samt avdelning 4 och 5. Denna betesmark är inte stödberättigad.

​Åker och betesmarken inklusive maskinhallen/garaget är utarrenderade årsvis, till och med 2023-03-30 mot en arrendeavgift om 8 000 kr + moms. Stödrätter är markägarens egendom och ingår utan ersättning i samband med överlåtelsen av fastigheten.

Bergtäkt

I fastighetens östra del ligger en bergstäkt i full drift. Markområdet där tillståndspliktig verksamhet bedrivs uppgår till 11,8 ha. Idag bedrivs brytning med täkttillstånd med ett sammanlagt uttag på 2 000 000 ton berg och 100 000 ton morän. Tillståndet beviljades 2007 och löper ut 1 februari 2027. Uttaget skall i genomsnitt vara 100 000 ton berg per år och 5000 ton morän per år. Faktiska uttaget enligt nyttjanderättshavaren har legat på ca 80 000 ton senaste tiden vilket inneburit en årlig intäkt för fastighetsägaren mellan 400 000-500 000 kr + moms.

Nuvarande nyttjanderättshavare är Skanska Sverige AB vars avtal med markägaren löper ut 2027-02-01. Nyttjanderättshavaren bedömer att verksamheten kommer att pågå till tillståndet löper ut med fortsatt uttag likt nuvarande. Markägaren har rätt till 300 ton ballast/år.

Jakt

​Idag ingår älgjakten i licensområde och jakten bedrivs i jaktlag tillsammans med flera grannfastigheter. Jakträtten är ej upplåten.

Rättsförhållande

Fastighet

TIBRO KARLSHAGA 2:13

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 3,0 ha
Täktmark 11,8 ha
Åkermark 8,7 ha
Skogsmark 130,5 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Summa: 154,4 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 2 823 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning