Österrike

Skog i alla åldersklasser
Areal: 55 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2022
Obebyggd skogsfastighet med bra vägnät belägen öster om Järvsö. Jakt inom Järvsö Östra VVO.

Cirka 54 ha produktiv skogsmark med skog i alla åldrar. Fastigheten är lättillgänglig tack vare det vägnät som sträcker sig i princip över hela fastigheten. Fastigheten är obebyggd och har jakt inom Järvsö Östra VVO.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Österrike

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är uppdaterad i september 2022 av Jan Andersson Skogstjänster. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 54,1 ha. Virkesförrådet är bedömt till 8 086 m³sk vilket ger ett medelförråd om 149 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog i alla åldersklasser, men framför allt röjnings- och gallringsskog inom spannet 20 till 50 år. Medelboniteten är skattad till 5,7 m³sk/ha och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 277 m³sk/år. Trädslagsfördelningen är bedömd till 61% tall, 29% gran och 10% löv.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Järvsö Östra Viltvårdsområde som omfattar ca 19 500 ha. Kontaktman är Gunnar Olsson, tel. nr. 070-687 43 68. Älgjakten bedrivs i fyra jaktlag. Småviltjakten bedrivs enskilt över hela området.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö FVO. Se mer information på
https://jarvsofvo.se/fiskevatten

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Nor 1:31

Ägare

Kent Wedmark 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 54,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,1 ha
Myr/kärr/mosse 1,9 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 56,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 2559000 kr

Inteckningar

Tre penninginteckningar finnes om totalt 1 630 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Madelene Ångman-Schön
Madelene Ångman-Schön
Mäklarassistent
0651-688 57
072-531 57 80

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier