Östersem

Mindre skogsfastighet möjlig förvärva även för juridisk person.
Areal: 6 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 200 000 SEK
Här säljs en mindre fastighet som är möjlig att förvärva även av juridisk person, belägen endast några minuters bilresa från Östersunds centrum. Skogen är yngre och virkesförrådet har beräknats till ca 300 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsinventering upprättad 2016 och som nu har tillväxtberäknats för åren 2017-2019 av Johan Pålsson på Areal i Ljusdal. Enligt skogsinventeringen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 5,9 hektar och virkesförrådet har beräknats till 307 m³sk. Skogen är yngre och domineras av tall och björk med inslag av gran. Boniteten varierar över fastigheten men anges till 4,3 m³sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Sems jaktlag. Ny ägare har att undersöka eventuell möjlighet till ingående i jaktlaget, alternativt bedriva enskild jakt på fastigheten. Kontaktperson för Sems jaktlag är Bo Friberg, jaktledare, mobil: 070-646 47 45.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Östersem 4:17

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Summa: 6,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 208 000 kr
Summa: 208 000 kr

Inteckningar

En penninginteckning om 500 000 kr finns uttagen i fastigheten. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning