Östevatten

Bostad med vackert läge och fin sjöutsikt. 15 ha skog, 9 ha öppen mark. Jakt och fiske.
Areal: 24 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2018
Visning:
3/6 kl 13:00-14:30
19/6 kl 17:00-18:30
Gården Östevatten erbjuder ett fantastiskt läge vid Kolungens strand. Kolungen är känd för sitt förnäma fiske främst på gös och insjökräfta. Den öppna marken ner mot sjön och att gården är högt belägen skapar en vacker utsikt över sjön och Kroppefjäll på andra sidan sjön. Gården erbjuder goda möjligheter till odling, djurhållning, egen verksamhet mm. På andra sidan vägen bakom gården ligger skogsmarken samlad i ett skifte. Mellerud når man med cykel via cykelväg på ca 15-20 minuter eller med bil på
ca 7 minuter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Högt och vackert belägen Dalslandsstuga med sjöutsikt över Kolungen och rikligt med kvällssol. Dalslandsstugan är uppförd i mitten av 1800-talet i två plan. Huset har en enklare standard och inrymmer lantligt kök, glasveranda, hall, badrum, vardagsrum och pigkammare. Följer vi den vackra trappan upp till andra våningen så kommer vi till en hall med utgång till balkong som erbjuder utsikt över sjön och samhället Dals-Rostock. Här finns även tre sovrum. Nuvarande ägare har ej bott i huset på 40 år, utan bostadshuset har varit uthyrd som sommarbostad.

Vatten från grävd brunn som har varit sparsamt nyttjad varpå säljarna inte kan bedöma vattenmängd eller kvalitet. Enkelt köksavlopp. Huset värms med ett vattenburet värmesystem kopplat till kökspannan. Bostadshuset är timrat med en träpanel. Byggnaden vilar på en stensatt grund och har ett tak belagt med betongpannor. Fiber finns vid tomtgränsen. Fiberkabel finns framgrävd till bostadshuset men ej inkopplad.

Lillstuga

Lillstugan är troligen uppförd i början av 1900-talet. Stugan är byggd i trä, har ett tak belagt med skiffer och vilar på en stensatt grund.

Energideklaration

Energideklaration saknas och kommer inte att upprättas av säljarna.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården är byggd 1947. Byggnaden är uppförd i trä under tak med betongpannor och har gjuten platta i det gamla fähuset och trägolv på logen. Ladugården erbjuder goda möjligheter till förvaring och förråd. Ström finns indraget i byggnaden

Garage

Garagebyggnad uppförd år 1963 i trä på gjuten platta med ett tak belagt med lertegel.

Magasin

Äldre träbyggnad troligtvis uppförd runt sekelskiftet 1900. Byggnaden vilar på en plintgrund och har ett tak belagt med skiffer och plåt.

Vedbod

Äldre träbyggnad troligtvis uppförd runt sekelskiftet 1900.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken utgörs av 8 hektar åkermark och 1 hektar bete enligt fastighetstaxeringen. Jordbruksmarken ligger väl samlad i direkt anslutning till gården. Nuvarande ägare har sökt EU stöd för odlingssäsongen 2018 och innehar stödrätter om 7,8 hektar. EU-stödet för 2018 behåller säljarna och EU-stödrätterna kommer föras över till en ny ägare utan ersättning i början av år 2019.

Skogsmark

Gårdens skogsmark omfattar 15,6 hektar enligt skogsbruksplan upprättad hösten 2015. Inga skogliga åtgärder har skett sedan skogsbruksplanen upprättades. Skogsbruksplanen har teoretiskt räknats upp med två års tillväxt och har idag ett beräknat virkesförråd på ca 5 400 m3sk. Skogen domineras av äldre granskog med inslag av tall och löv. Efter sjökanten finns vacker ekskog och strax norr om huset finns en vacker hagmarksskog som på våren blir vit av vitsippor. Skogsmarken är lättdriven med god åtkomlighet. Stor andel av skogen är avverkningsbar.

Nyckelbiotoper

Inga kända registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen. Fastighetens variation med den öppna jordbruksmarken och skogen erbjuder goda viltbiotoper. I dagsläget bedrivs det ingen jakt på fastigheten. Fastigheten ingår inte i något jaktlag eller älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i sjön Kolungen som är känd för sitt fina bestånd av främst gös men även gädda och abborre. Kolungen erbjuder även förstklassigt fiske på insjökräfta.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Östevatten 1:15

Ägare

Lena Andersson 1/3
Ove Andersson 1/3
Anna-Lisa Östervik 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,6 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Inägomark 8,4 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 25,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 955 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 233 000 kr
Betesmark 10 000 kr
Tomtmark 70 000 kr
Bostadsbyggnader 256 000 kr
Ekonomibyggnader 113 000 kr
Summa: 1 640 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar i form av ett skriftligt pantbrev om 30 000 kr finns uttaget i fastigheten. Pantbrevet har förkommit och håller på att dödas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Östevatten och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning