Östibacken

Gård med samlat markinnehav och fritidshus i nordvästra Hälsingland.
Areal: 48 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 900 000 SEK
Här erbjuds för dödsbos räkning en gård med ett väl arronderat markinnehav i byn Håvra i nordvästra Hälsingland. Gården är rofyllt belägen i lugnt öppet jordbrukslandskap omgärdat av skogar. Till Färila är det ca 1 mil och där finner du samhällsservice i form av skola, simhall, hälsovård, apotek, bensinmack, mataffärer mm. Fastigheten gränsar till älven Ljusnan med fina möjligheter till fiske och längs vilken det löper en härlig vandringsled. Lägg därtill möjligheter till jakt inom viltvårdsområde om ca 4 100 ha så har du några exempel på den variation av rekreation och det rika friluftsliv som omgivningarna erbjuder.

Bostadsbyggnaden har 50-tals standard och plats för såväl den större som mindre familjen. Bostaden har renoveringsbehov och ekonomibyggnaderna är i sämre skick. Gårdens marker fördelar sig på ca 11 ha åkermark och ca 31 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 600 m³sk. Sammantaget ges här fina möjligheter till boende med jord- och skogsbruk inpå knuten.

Till fastigheten hör en charmig mindre stuga med enkel standard, belägen vid Sillervallen som ligger ca 15 minuters resväg med bil från gården. Där kan du finna rofyllda stunder och blicka ut över Ängraån som flyter förbi på ca 50 meters avstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (32)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset uppfördes ursprungligen i slutet av 1800-talet längre norrut i byn för att år 1926 flyttas till dess nuvarande plats. Byggnaden är i 1 3/4 plan och uppförd på en källargrund. Under 50-talet genomfördes en omfattande renovering och taklyft som gav huset dess nuvarande prägel och interiör. Här finns renoveringsbehov men den förhållandevis goda planlösningen erbjuder potential till ett funktionellt och rymligt boende.

På bottenvåningen finns hall, kök med stort skafferi, två mindre rum, ett större vardagsrum och mindre wc med handfat. På den övre våningen är det hall, fyra sovrum, stor klädkammare och badrum med badkar, wc och handfat. I källaren finns pannrum, tvättstuga, torkrum, rum för hydrofor samt mat- och potatiskällare. Källaren nås såväl inifrån som utifrån via separat ingång. Byggnadsarean (bostadens yta på marken) är ca 115 m². Taxerad boarea är 160 m².

Fasad av stående träpanel, kopplade 2-glasfönster och yttertak av lertegel. Uppvärmning genom vattenburen centralvärme och jordvärmepump. En vedkamin finns i köket och en öppenspis med insats i vardagsrummet. Brandskyddskontroll utfördes senast 2020-04-27 utan anmärkning. Vatten tas från egen borrad brunn. Ett filter av modell Göinge finns installerat, vattenprov har ej återfunnits. Enskilt avlopp, äldre och ej godkänt. Möjligt ansluta för bredband via fiber, som finns nedgrävt längs med byvägen.

Gäststuga

Söder om bostadshuset finns en gäststuga. Byggnaden är uppförd i timmer under plåttak. Byggnadsarean är ca 16 m2.

Söder om bostadshuset finns en gäststuga. Byggnaden är uppförd i timmer under plåttak. Byggnadsarean är ca 16 m2.

Stuga vid Sillervallen

Charmig stuga i vackert läge med Ängraån i blickfånget ca 50 m bort. Stugan, som ej har nyttjats på några år, är äldre och av enkel standard i ett rum med våningssäng och kamin. Inglasad veranda med öppenspis. Uppförd i timmer och med yttertak av pannplåt. I anslutning till stugan finns utedass. El, vatten och avlopp saknas. Byggnadsarea ca 27 m² varav verandan utgör ca 9 m².

Skiftet på vilket stugan är belägen uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 1 ha varav ca 0,3 ha ingår i Ängraåns naturreservat. Skogen utgörs av blandskog i 50-års åldern med stort lövinslag.

Energideklaration

Någon energideklaration har ej upprättats.

Driftskostnader

Sophämtning, 2 911 kr
Slamtömning, 1 017 kr
Sotning, 459 kr
Försäkring, 4 632 kr
Totalt, 9 019 kr/år

Utöver ovanstående tillkommer brandskyddskontroll som utförs vart 3:e år till en kostnad av 939 kr samt kostnad för elförbrukning enligt nedan. Försäkringen avser beloppsförsäkring för byggnader och omfattar ej någon skogsförsäkring. Redovisade kostnader och elförbrukning avser boende med en person i hushållet.

Elförbrukningen, avseende både hushållsel och el för uppvärmning, har under de tre senaste åren varit följande:
2019 18 395 kWh
2020 17 634 kWh
2021 17 210 kWh

Ekonomibyggnader

Ladugård med tillbyggd loge

Ladugården ligger norr om bostadsbyggnaden och är delvis uppförd på platta med murade väggar, delvis med trä, under plåttak. Delar av taket har rasat in. Traditionella djurutrymmen samt mjölkrum finns i byggnaden, höloft på övre plan. Byggnadsarea ca 220 m2.

Tillbyggt till ladugården finns en loge i timmer under tegeltak. Byggnaden har delvis rasat samman. Byggnadsarea ca 180 m².

Förråd mm

Öster om ladugården finns ett garage uppfört i trä under plasttak. På baksidan av garaget finns ett minde utrymme för djur. Byggnaden är av enkel standard och i sämre skick. Tillbyggt på östra sidan finns en carport. Byggnadsarean på garaget är ca 70 m², carporten ca 45 m².

Härbre

Norr om garaget finns ett timrat härbre under tegeltak. Byggnadsarean är dryga 30 m².

Lador

På fastigheten finns dessutom sex lador utspridda på inägomarken.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i oktober 2021 av Jonas Persson, Areal i Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är i skogsbruksplanen uppmätt till 31 ha och det beräknade virkesförrådet uppgår till 1634 m³sk vilket ger ett medelförråd om 53 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog i såväl de yngre åldersklasserna som de medelålders. Medelboniteten är skattad till 6,7 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 126 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 64% tall, 19% gran och 17% löv.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Återbeskogning

På fastigheten finns kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. Det gäller avdelningarna 4 och 6 om totalt 2,2 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs.

Naturreservat och nyckelbiotop

Av fastighetens areal utgör 5,1 ha hänsynsmark enligt bifogad skogsbruksplan. Det är mark ingående i Mellanljusnans respektive Ängraåns naturreservat. Se vidare information under ”Planer och bestämmelser” i prospektet.

Del av avdelning 3 i bifogad skogsbruksplan är av Skogsstyrelsen registrerad som nyckelbiotop. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Åkermark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen dryga 10 ha åkermark vilken förutom en mindre del, finns samlad i en enhet runt gården.

Enligt kartan framstår det som att det till fastigheten även hör mark belägen väster om byvägen. Denna mark har dock aldrig brukats av ägaren och hör sannolikt inte till fastigheten. Marken anges därför som övrig mark i skogsbruksplanen.

Stödrätter innehas av säljaren och kommer att överföras till köparen. Åkermarken är inte utarrenderad.

Jakt

Fastigheten ingår i Svedja-Hovra viltvårdsområde som omfattar ca 4 100 ha. Kontaktperson är Gunnar Ottosson, ordförande, mobil: 070-230 04 37.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVO. Se deras hemsida för vidare information, https://www.farilafiske.se/.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Håvra 2:4

Ägare

Stefan Andersson Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 47,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,0 ha
Skog med restriktion 5,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 10,7 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 48,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 861 000 kr
Åkermark 190 000 kr
Tomtmark 58 000 kr
Skog med restriktion 17 000 kr
Summa: 1 126 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett datapantbrev om 280 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning