Östlings gård, Börjelslandet

Östlings gård i Börjelslandet med 10 ha åker och 10 ha skog vid Persjöfjärdens strand.
Areal: 23 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 950 000 SEK
Anbudsdag: 11/9 2018
Visning:
26/8 kl 15:00-15:45
29/8 kl 17:30-18:15
Välbevarad gård med fint läge och stort kulturhistoriskt värde genom sin gårdsbild med huvudbyggnad och två flyglar i form av en uthuslänga och bagarstuga samt tillhörande stall, långloge, sommarladugård, smedja, härbren och flertal lador.
Bostadshuset är en Norrbottensgård även kallad parstuga med införkamrar. Byggnaden är renoverad genom åren med sin omisskännliga form bevarad. Alla byggnader ligger fint inramade av den egna åkermarken och skogen vid Persöfjärdens strand.

Möjlighet finns att förvärva intilliggande skogsfastighet benämnd Östlings skog, Börjelslandet för mer information se areal.se.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är en Norrbottensgård 1 ½ plan uppförd i mitten 1700-talet där entréplanet är inredd med kök, kökskammare, hall, badrum, pannrum, mellanstuga och sal. Salen är idag ett extra kök. Huset värms genom vattenburna radiatorer från 2012 som är kopplade till en Thermia Diplomat TWS 10 värmepump från 2006 med 600 m ytjordvärmeslangar. Vatten genom Västra Börjelslandets vattenförening och enskild trekammarbrunn för avloppet. Yttertak av plåt och fasad av trä. Fönster av 2-glas. Byggnadsarean är ca 134 kvm, 20,9 x 6,4 meter.

Gårdshus

Gårdshuset består av bagarstuga med fungerande bakugn, kammare och farstu. Byggnaden renoverades i början på 1990-talet. I samband med renoveringen bytte man till nya treglasfönster.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad och delas ut på visningarna.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Fastigheten är bebyggd med flertal ekonomibyggnader som gör gården till fin helhet, man finner förutom ladugården och stallet även långloge, smedja, två härbren, sommarladugård, vedbod och flertal underhållna lador.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns ca 10 ha sammanhängande åkermark i direkt anslutning till gården. Åkermarken arrenderas av lantbrukare i närområdet. Arrendeavtalet är tecknat för ett år i sänder med start 1 januari 2018. Avtalet skall sägas upp senast 8 månader före avtalstidens utgång, annars förlängs det med 1 år i taget.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre Skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 10 ha och virkesförrådet har uppskattats till 1 133 m3sk. Trädslagsfördelningen är 41% tall, 2% gran och 57% löv. Medelbonitet 4,1 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten Börjelslandet 1:3 är registrerad i Börjelslandets jägargille vilka jagar på 1 899 ha. Deras tilldelning för 2017 var 8 vuxna älgar och 8 kalvar. Källa: Gerd Stuge Länsstyrelsen. Arrendeavtalet är tecknat på 1 år och gäller från 1 juli 2018-30 juni 2019. Avtalet skall sägas upp sex månader innan avtalstidens utgång för att upphöra.

Rättsförhållande

Fastighet

LULEÅ BÖRJELSLANDET 1:3, del av

Ägare

Birgitta Östling-Granberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,0 ha
Inägomark 11,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 1,4 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 23,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under Fastighetsbildning och saknar därför eget taxeringsvärde, nytt taxeringsvärde kommer att åsättas Fastigheten när fastighetsbildningen är genomförd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Östlings gård, Börjelslandet och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning