Östlings skog, Börjelslandet

I Börjelslandet med 208 ha prod. skogsmark, skog i olika åldrar, 15 482 m3sk och jakt.
Areal: 274 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 850 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2018
Skogsfastighet i Börjelslandet strax norr om Luleå som omfattar 208,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 15 482 m3sk. Växtlig skog i det flesta åldersklasser och bra tillgänglighet genom de vägar som går till fastigheten. Jakten ingår idag i Börjelslandets jägargille.

Möjlighet finns att förvärva den gård som hörde till skogen, benämnd Östlings gård, Börjelslandet, för mer information se areal.se.

Texten om skog och mark är uppdaterad den 24 augusti i prospektet och under fastighetsuppgifter här nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre Skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 208,3 ha och virkesförrådet har uppskattats till 15 482 m3sk. Trädslagsfördelningen är 55% tall, 26% gran, 18% löv och 1% contorta. Medelbonitet 3,7 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten Börjelslandet 1:3 är registrerad i Börjelslandets jägargille vilka jagar på totalt 1 899 ha. Deras tilldelning för 2017 var 8 vuxna älgar och 8 kalvar. Källa: Gerd Stuge Länsstyrelsen. Arrendeavtalet är tecknat på 1 år och gäller från 1 juli 2018. Avtalet skall sägas upp sex månader innan avtalstidens utgång för att upphöra, annars förlängs det med 1 år i taget.

Byggnader

Bivacken som är belägen i avdelning 15 skifte 4 tillhör Börjelslandets jägargille, det finns inte något avtal för tomten runt bivacken.

Jaktstugan i avdelning 12 skifte 2 förbehåller sig markägaren och den kommer att flyttas senast den 31 december 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Börjelslandet 1:3, del av

Ägare

Birgitta Östling-Granberg 1/1

Areal

Fastigheten är under fastighetsbildning och har därför inte någon officiell areal, se under punkten Fastighetsbildning.

Taxeringsvärde

Fastigheten är under Fastighetsbildning och saknar därför eget taxeringsvärde, nytt taxeringsvärde kommer att åsättas Fastigheten när fastighetsbildningen är genomförd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Östlings skog, Börjelslandet och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning