Östmark

Skog och jakt i Millmark
Areal: 13 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/4 2024
Lättillgängligt skogsskifte med jakträtt!

Två mil norr om Torsby vid Stor Hässlingen, ges nu möjligheten att förvärva en obebyggd skogsfastighet om ca 13 hektar. Fastigheten består endast av produktiv skogsmark och har ett bedömt virkesförråd om cirka 2 300 m³sk med ett genomsnittligt förråd om 181 m³sk/ha. Skogstillståndet utgörs av växtkraftiga medelåldersskogar i en jämn åldersklassfördelning men även slutavverkningsmogen skog. Boniteten är 6,2 m³sk/ha och år. Jakträtt i Hesslingsbergs vvo.

Kontakta Areal

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Östmark

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Gustav Thorvall

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens totala areal är om 12,8 hektar varav hela arealen utgörs av produktiv skogsmark. Det bedömda virkesförrådet uppgår till 2 314 m³sk vilket motsvarar ett medeltal om 181 m³sk per hektar. Medelboniteten är 6,2 m³sk/ha och år. Trädslagsfördelningen är jämnt fördelad mellan tall och gran, tall 45 %, gran 47 % och löv 8 %.

Skogstillståndet utgörs till största del av medelåldersskog i huggningsklassen G1. I huggningsklassen S1 och S2 uppgår den slutavverkningsbara virkesvolymen till 735 m³sk. Skogen har en jämn åldersklassfördelning. Fastigheten har ett utvecklat vägnät. För att ta del av mer information om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad under november 2023 av Rolf Ljungberg.

Nyckelbiotoper

Enligt Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor finns det ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Hesslingsbergs viltvårdsområde där jakten bedrivs på 6 474 hektar. Jakten omfattar både älg och småvilt. Ingen nyttjanderätt föreligger på jakten och jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Millmark 1:520

Ägare

Gunilla Hallstensson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,8 ha
Summa: 12,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad och det finns inget fastställt taxeringsvärde för fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Skogsmästare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Östmark & vill bli kontaktad

Mäklaren för Östmark kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier