Östra Karaby - Hästgårdstomt

Möjlighet att uppföra ert drömboende i form av hästgård på en väl tilltagen tomt om ca 1,3 hektar i Östra Karaby. Positivt förhandsbesked från Eslövs kommun finns för att återuppföra gårdens bostadshus. Befintliga ekonomibyggnader finns på fastigheten i form av en u-formation.
Areal: 1,3 ha
Kommun: Eslöv
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Visning:
23/5 kl 16:00-16:45
Anmälan till visning sker till ansvarig mäklare.
Denna tomt med befintliga ekonomibyggnader uppförda i u-formation är belägen i den lilla byn Östra Karaby och ligger med vacker utsikt över traktens åkerlandskap. Positivt förhandsbesked finns från Eslövs kommun att återuppföra gårdens bostadshus vilket tillsammans med fastighetens befintliga ekonomibyggnader kan skapa en väldigt trevlig kringbyggd gård. Gårdens ekonomibyggnader utgörs av loge, gamla stall, förrådsutrymmen, och verkstad. Fastigheten har stor potential med möjlighet till flera användningsområden. Fastigheten är belägen strax nordost om Marieholm vilket ligger mellan Eslöv och Landskrona. Fastighetens totala tomtyta beräknas efter avslutad lantmäteriförrättning bli ca 13 000 kvm. Möjlighet finns att köpa ytterligare mark i anslutning till gårdssamlingen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (22)

Foto: Husfoto

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnader i u-formation

Byggnaderna består av gammalt stall, verkstad och maskinhus uppförda i stomme av sten/leca/trä under eternittak.

Loge uppförd i trästomme under eternittak.

​Ekonomibyggnaderna moderniserades år 2001.
Vatten tas från grävd brunn. Avlopp saknas. För att ta del av det positiva förhandsbeskedet för uppförande av nytt bostadshus vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Skog och mark

Lantmäteriförrättning

Säljarna har skickat in ansökan om avstyckning av fastigheten till Lantmäteriet. Lantmäteriförrättningen förväntas vara klar under sommaren, 2022. Tillträde till fastigheten kan ske tidigast efter lantmäteriförrättningen är klar och vunnit laga kraft. Säljarna svarar för lantmäterikostnaderna. Del av fastigheten utgörs av åkermark vilken är utarrenderad till 14 mars 2023. Säljaren erhåller arrendet fram till denna arrendeperiodens slut.

Rättsförhållande

Fastighet

Eslöv Östra Karaby 6:9

Ägare

Eva Wensmark 1/2
Jonas Wensmark 1/2

Taxeringsvärde

Eftersom försäljningen avser del av fastighet är taxeringsvärdet inte fastställt och därför ej redovisat.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning