Östra Linghed

Skog och jakt
Areal: 28 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 800 000 SEK
Välskött obebyggd talldominerad skogsfastighet i Svärdsjö. Jakt i jvf om 8 500 ha.

Nu finns möjlighet att förvärva en välskött fastighet med 28 ha produktiv skogsmark. Skogen domineras av tall och det totala virkesförrådet omfattar 4 395 m³sk. Fastigheten har en relativt jämn åldersklassfördelning med viss övervikt på skog 40-60 år. Området kring Svärdsjö är lämpligt för produktion av högkvalitativ tall och på dessa fastigheter finns goda möjligheter till kvalitetsdaning då många avdelningar består av första och andra gallring av tall.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Östra Linghed

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Kerstin Granath och Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 28 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 395 m3sk, vilket motsvarar 157 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 86 % av virkesförrådet medan gran har 12 % och löv 2 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,7 m3sk per hektar
och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 149 m3sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2021 av Mellanskog och därefter framskriven med ett års teoretisk tillväxt.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av några kända nyckelbiotoper eller förhöjda naturvärden enligt Se Sverige.
Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Linghed-Hökvikens Byamäns jaktvårdsförening om ca 8 500 ha. Småviltjakt bedrivs på hela området, älgjakten sker uppdelat i tre områden. För ytterligare information kontakta ordförande Sune Björs 076-849 63 40.

Fiske

Fastigheten ingår i Lingheds fvof. För information gällande fiske besök gärna deras hemsida linghedsfiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

FALUN LINGHED 53:8

Ägare

Stefan Falk 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,0 ha
Mark 0,7 ha
Summa: 28,7 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheterna är samtaxerade med ytterligare en fastighet anges inget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten överlåt fri från inteckningar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier