Östra Löa

Talldominerad, obebyggd, 56 ha produktiv skogsmark, 7 637 m3sk och jakt i VVO.
Areal: 61 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2019
Östra Löa ligger i Lindesbergs kommun, i norra Örebro län. Fastigheten, som är obebyggd, omfattar två skiften på totalt 61,2 ha, varav 56,8 ha produktiv skogsmark. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 7 637 m3sk inklusive årets tillväxt. Stora delar av fastigheten utgörs av en sydsluttning vilket ger god tillväxt. Generellt korta drivningsavstånd ger bra lönsamhet. Fastigheten ingår i Löa viltvårdsområde med jakt på ca 3 000 ha. Östra Löa erbjuder med sin höga bonitet med tillväxtskogar, ett rationellt skogsbruk och en investering för framtiden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (13)

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan upprättades i september 2016. Tillväxten är uppräknad till och med 2019-års tillväxt. Den produktiva skogsmarken är 56,8 ha och virkesförrådet utgör 7 637 m3sk eller 134 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 48 % följt av gran och löv som utgör 44 % respektive 8 %.

Medelboniteten beräknas till 7,7 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 4 900 m3sk och sammanlagt ca 1 200 m3sk är slutavverkningsbart. För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård- orört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS). På fastigheten har totalt 3,2 ha klassats som NO. Detta ger en total andel naturvård på 5,6 %, och certifieringskravet är därmed tillgodosett.

Enligt Skogsvårdslagen så får en fastighet som består av 50 ha till 100 ha produktiv skogsmark inte ha mer än 50 ha kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 9,7 ha.

Skogen har ett taxeringsvärde på 3 148 000 kr för taxeringsåret 2017 detta baseras på arealen 57 ha och virkesförrådet 163 m3sk per ha.

Jakt

Fastigheten ingår i Löa viltvårdsområde som uppgår till ca 6 400 ha. Viltvårdsområdet är uppdelat på tre områden och denna fastighet ingår i Östra Löa området på 3 071 ha. Den gemensamma jakten avser främst jakt på älg, vildsvin och rovdjur. Jakt på småvilt sker på egen fastighet. Ägaren till fastigheten har rätt att delta i jakten efter att ha löst ett jakträttsbevis till en kostnad av 2 000 kr per år.

Jaktstuga

På fastigheten finns en enklare jaktstuga med renoveringsbehov.

Rättsförhållande

Fastighet

Lindesberg Östra Löa 1:32

Ägare

Anna Kindstrand 1/4
Adam Kindstrand 1/4
Claes Kindstrand 1/4
Caroline Dieker 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,8 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 3,3 ha
Summa: 61,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 148 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 3 154 000 kr

Inteckningar

Antal 14 st
Totalt belopp 1 950 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt inom glesbygd i Lindesberg kommun de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Östra Löa och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning