Östra Romelanda

Gård för hästverksamhet. Ridhus, stall för 40 hästar och ovalbana.
Areal: 4 ha
Kommun: Kungälv
Objektstyp: Hästgård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Strax norr om Kungälv och med ca 30 min till Göteborg finns här en hästgård med omfattande byggnation och en väl inarbetad verksamhet med islandshästar under varumärket Stall Lysegården. Total egen areal är 4 hektar och till det kommer ca 6 ha arrenderad mark. Bra byggnader i form av ridhus, två stallbyggnader med 24 boxar samt lösdriftsstall med gästbox och hallar för 18 islandshästar. Intill byggnaderna finns grusade rasthagar och betesmark och på ena skiftet finns en ovalbana. Ansökan om förhandsbesked för bostadshus är inlämnat till kommunen. Ridhus och stallbyggnad från 2009 ägs och säljs av ett aktiebolag som innehas av markägaren och hennes make.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (20)

Foto: Mikael Axelsson, Areal och Lena Jónsson Engström

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Möjlig byggnation

Det finns en ansökan om förhandsbesked om bygglov inlämnad till Kungälvs kommun. Avsikten är att huset placeras strax nordost om befintlig byggnation och ansluts till avloppsanläggning och vatten som finns för ekonomibyggnaderna.

Ridhus

Stort och rejält byggt ridhus med måtten 60*22 meter som är en stålhall levererad av LR-system AB. I hallen är det lagt ett hårt underlag som är anpassat för islandshästar. För verksamheten med träning, clinics och tävling som bedrivs i ridhuset finns tävlingsstaket samt gångartsramp i trä. Man har även satt upp speglar utefter kortsidorna och installerat en rejäl ljudanläggning med tillgång till trådlös mikrofon att användas vid instruktion och tävling. Det är byggt en läktare med plats för ca 100 personer och med ett litet café. Till läktaren tar man sig via en ramp under tak. Under läktaren finns förråd för hinder och hopputrustning. Det är två stora skjutportar på kortsidorna för att komma in med maskiner och en port på kortsidan mittemot stallen för hästarna. På baksidan av ridhuset finns ett garage/förråd för förvaring av redskap mm. Byggnaden ägs och säljs av AB.

Nya stallet

Nyare stall som är uppfört 2009 med måtten 14*8 meter. Stallet inrymmer idag 8 boxar om ca 7 kvm samt spolspilta och uppvärmd sadelkammare. Byggnaden har en gjuten platta och är byggd i trä med plåttak. Stallet ligger i anslutning till det äldre stallet och mitt emellan finns en byggnad som inrymmer torvförråd och gödselplatta. Byggnaden ägs och säljs av AB.

Stora stallet

Äldre stall som är ombyggt 1999 och tillbyggt 2001. Stallet inrymmer idag 8 boxar om 7,25 kvm och 8 boxar om 9 kvm. Här finns uppvärmd sadelkammare, foderrum, kontor, fikarum, toalett samt tvättstuga med dusch. Det är eget avlopp till trekammarbrunn med infiltration och för gårdens alla byggnader är det vatten från Lysegården.

Gamla stallet

Äldre ekonomibyggnad som byggts om med gästbox samt två ligghallar som vardera är godkänd för 9 islandshästar samt förrådsutrymme. Byggnaden är uppförd i trä och har en ungefärlig byggyta på 180 kvm.

Ovalbana

På ett av skiftena finns en ovalbana på ca 250 meter med fyra meters bredd. Banan håller tävlingsmått för Islandshästar.

I närområdet till fastigheten finns fina ridvägar som kan användas av hästar som tillhör gårdens verksamhet.

Från gården tar det endast ca 20 minuter till den regionala tävlingsbanan i Säve.​

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens mark är uppdelad på tre närliggande skiften. Vid gårdscentrum finns byggnader med hårdgjorda ytor runt om samt rasthagar och bakom byggnationen finns ett mindre skogbevuxet område (0,5 ha). Det andra skiftet är ett rent åker/betesmarksskifte om ca 0,8 ha och på det tredje skiftet som omfattar ca 1,4 ha finns ovalbanan och betesmark.

Till verksamheten arrenderas ytterligare ca 6 hektar betesmark. Betesmark som direkt kan övertas av ny ägare är inritad med blå kant på bifogad karta. Eventuellt finns möjlighet att arrendera ytterligare betesmark. Markägaren innehar stödrätter och söker EU-stöd för all egen areal och arrenderad.

Övrigt

Ridhuset och nya stallet ägs och säljs av Stall Lysegården AB. Detsamma gäller för inventarier för det fall en köpare är intresserad av att förvärva dessa. Fastigheten har blivit certifierad av Länsförsäkringar för Säker gård/Säker hästverksamhet.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungälv Östra Romelanda 5:2

Ägare

Lena Jónsson Engström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad) taxeringsvärde år 2022. Ridhus (AB) 2 511 000 kr, Nya stallet (AB) 609 000 kr, Betesmark 75 000kr, Ekonomibyggnader 596 000 kr, Summa 3 791 000 kr. Taxeringsvärde för ridhus och nya stallet har typkod 121 (lantbruksenhet som endast utgörs av växthus/stall) beroende på att de ägs av ett aktiebolag och är i dagsläget byggnader på ofri grund.

Inteckningar

I fastigheten finns uttaget tre penninginteckningar om totalt 1 250 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd för fastigheten. Dock kan ridhus och nya stallet förvärvas av aktiebolag då dessa idag ägs av bolag och utgör lös egendom.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Östra Romelanda och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning