Östra Romelanda

Välinvesterad hästanläggning
Areal: 4 ha
Kommun: Kungälv
Objektstyp: Hästgård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Gård för hästverksamhet. Ridhus, stall för 40 hästar och ovalbana.

Strax norr om Kungälv och med 30 min till Göteborg finns här en hästgård med omfattande byggnation där stor verksamhet med islandshästar har bedrivits under 25 år. Stort ridhus (22*60 m) med ljudanläggning och en mängd tävlingsattiraljer, ovalbana av hög kvalitet och fina träningsvägar på intilliggande Lysegårdens marker. Fastigheten är mycket väl lämpad för verksamhet med t ex ridskola, träning och inackorderingar.

Här finns flera bra byggnader utöver ridhuset bland annat två stallbyggnader med 24 boxar i varierande storlek, lösdriftsstall med gästbox och två hallar för totalt 18 islandshästar. Intill byggnaderna finns många fina grusade rasthagar och betesmark. Det finns även ett beviljat förhandsbesked för bostadshus. Total egen areal är 4 hektar varav ca 3 ha betesmark. Till detta kommer rätt till bete på ca 3 ha som ny ägare kan överta kostnadsfritt. Dessutom finns möjlighet att låna ytterligare betesmark i närområdet. Ridhuset, byggt 2005 och nya stallbyggnaden från 2009 ägs och säljs av ett aktiebolag som innehas av markägaren och hennes make.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Östra Romelanda

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Mikael Axelsson, Areal och Lena Jónsson Engström

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Förhandsbesked

Det finns en ansökan om förhandsbesked om bygglov inlämnad till Kungälvs kommun. Avsikten är att huset placeras strax nordost om befintlig byggnation och ansluts till avloppsanläggning och vatten som finns för ekonomibyggnaderna.

Det finns ett beviljat förhandsbesked om bygglov från Kungälvs kommun, från maj 2022. Bostadshuset är tänkt att ha en byggyta om 90 kvm och skall placeras strax nordost om befintlig byggnation. Anslutning skall ske till vatten och avloppsanläggning som finns för ekonomibyggnaderna. För mer information om förhandsbesked kontakta mäklaren.

Ridhus

Stort och rejält byggt ridhus med måtten 60*22 meter som är en stålhall levererad av LR-system AB. I hallen är det lagt ett hårt underlag som är anpassat för islandshästar. För verksamheten med träning, clinics och tävling som bedrivs i ridhuset finns tävlingsstaket samt gångartsramp i trä. Man har även satt upp speglar utefter kortsidorna och installerat en rejäl ljudanläggning med tillgång till trådlös mikrofon att användas vid instruktion och tävling. Det är byggt en läktare med plats för ca 100 personer och med ett litet café. Till läktaren tar man sig via en ramp under tak. Under läktaren finns förråd för hinder och hopputrustning. Det är två stora skjutportar på kortsidorna för att komma in med maskiner och en port på kortsidan mittemot stallen för hästarna. På baksidan av ridhuset finns ett garage/förråd för förvaring av redskap mm. Byggnaden ägs och säljs av AB.

Nya stallet

Nyare stall som är uppfört 2009 med måtten 14*8 meter. Stallet inrymmer idag 8 boxar om ca 7 kvm samt spolspilta och uppvärmd sadelkammare. Byggnaden har en gjuten platta och är byggd i trä med plåttak. Stallet ligger i anslutning till det äldre stallet och mitt emellan finns en byggnad som inrymmer torvförråd och gödselplatta. Byggnaden ägs och säljs av AB.

Stora stallet

Äldre stall som är ombyggt 1999 och tillbyggt 2001. Stallet inrymmer idag 8 boxar om 7,25 kvm och 8 boxar om 9 kvm. Här finns uppvärmd sadelkammare, foderrum, kontor, fikarum, toalett samt tvättstuga med dusch. Det är eget avlopp till trekammarbrunn med infiltration och för gårdens alla byggnader är det vatten från Lysegården.

Gamla stallet

Äldre ekonomibyggnad som byggts om med gästbox samt två ligghallar som vardera är godkänd för 9 islandshästar samt förrådsutrymme. Byggnaden är uppförd i trä och har en ungefärlig byggyta på 180 kvm.

Ovalbana

På ett av skiftena finns en ovalbana på ca 250 meter med fyra meters bredd. Banan är godkänd för tävling med islandshästar. Den är mycket väldränerad och fungerar i alla typer av väder. I närområdet till fastigheten finns fina ridvägar som kan användas av hästar som tillhör gårdens verksamhet. Från gården tar det endast ca 20 minuter till den regionala tävlingsbanan i Säve. Det är endast 200 meter till närmaste busshållplats.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens mark är uppdelad på tre närliggande skiften. Vid gårdscentrum finns byggnader med hårdgjorda ytor runt om samt rasthagar och bakom byggnationen finns ett mindre skogbevuxet område (0,5 ha). Det andra skiftet är ett rent åker/betesmarksskifte om ca 0,8 ha och på det tredje skiftet som omfattar ca 1,4 ha finns ovalbanan och betesmark.

Till verksamheten hör, utöver egen betesmark på 3 ha, ett avtalsfäst permanent och kostnadsfritt arrende av ca 3 ha som markerats med blå färg på bifogad karta. Markägaren innehar stödrätter och söker EU-stöd för 5,30 hektar. Dessa kan övertas av köparen. Möjlighet finns även att få låna ytterligare betesmark i närområdet.

Övrigt

Ridhuset och nya stallet ägs och säljs av Stall Lysegården AB. Detsamma gäller för inventarier för det fall en köpare är intresserad av att förvärva dessa. Fastigheten har blivit certifierad av Länsförsäkringar för Säker gård/Säker hästverksamhet.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungälv Östra Romelanda 5:2

Ägare

Lena Jónsson Engström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad) taxeringsvärde år 2022. Ridhus (AB) 2 511 000 kr, Nya stallet (AB) 609 000 kr, Betesmark 75 000kr, Ekonomibyggnader 596 000 kr, Summa 3 791 000 kr. Taxeringsvärde för ridhus och nya stallet har typkod 121 (lantbruksenhet som endast utgörs av växthus/stall) beroende på att de ägs av ett aktiebolag och är i dagsläget byggnader på ofri grund.

Inteckningar

I fastigheten finns uttaget tre penninginteckningar om totalt 1 250 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd för fastigheten. Dock kan ridhus och nya stallet förvärvas av aktiebolag då dessa idag ägs av bolag och utgör lös egendom.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Östra Romelanda & vill bli kontaktad

Mäklaren för Östra Romelanda kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier