Östra Ubbarp

Virkesrikt skogsskifte söder om Jönköping. Virkesförråd om 5 443 m³sk.
Areal: 24 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/11 2021
Söder om Jönköping, mellan Barnarp och Tenhult, ligger detta objekt. Ett välarronderat och småkuperat skogsskifte med god tillgänglighet. Fastigheten domineras av äldre avverkningsmogen skog. Total areal om 24 ha som i sin helhet utgörs av skogsmark. Virkesförråd om 5 443 m³sk. Bonitet om 6,9 m³sk/ha.

Ett förvärv förutsätter att fastigheten kan fastighetsregleras till köparens egen skogsfastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är samlad i ett välarronderat skifte. Skogen utgörs av totalt 24 ha och domineras av avverkningsmogen barrskog.

En skogsbruksplan upprättades av Södra Skogsägarna under sommaren 2021. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten ett virkesförråd om totalt 5 443 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 54 %, gran 43 % och löv 3 %. Bonitet om 6,9 m3sk/ha. Avverkningsförslaget enligt planen ligger på hela 4 029 m³sk varav 3 767 m³sk utgörs av slutavverkning. För mer information se bifogad skogsbruksplan på sidan 20.

Enligt Skogsstyrelsens kartor finns en fornlämning i fastighetens östra hörn.

På fastigheten finns idag ett antal träd som angripits av granbarkborre. Köparen kommer ges möjlighet att avverka dessa innan tillträdet.

Jakt

Jakten på fastigheten är fri och tillfaller köparen på tillträdesdagen. På fastigheten finns vilt som älg, dovhjort, vildsvin, rådjur, räv och hare.

Vägar

Servitut finns på infartsvägen till fastigheten över Östra Ubbarp 1:8.

Rättsförhållande

Fastighet

JÖNKÖPING ÖSTRA UBBARP 1:31, del av (skifte 2 om 24 ha)

Ägare

Åke Ek 1/2
Gunnel Ek Ljunggren 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 24,1 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten utgör del av, saknas separat åsatt taxeringsvärde.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning