Budgivning pågår!

Ottsjön

Skog i Sundsvall
Areal: 41 ha
Kommun: Sundsvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
På cykelavstånd från Sundsvall finns denna obebyggda skogsfastighet om 41,5 ha med jakt i Viltvårdsområde om 3 100 ha och dess natursköna läge vid Ottsjön.

Budgivning

Budgivare 4 2 550 000 SEK 2022-09-23   kl. 16:48
Budgivare 2 2 500 000 SEK 2022-09-19   kl. 08:32
Budgivare 3 2 450 000 SEK 2022-09-18   kl. 01:16
Budgivare 2 2 400 000 SEK 2022-09-08   kl. 12:49

Skogsfastighet utan byggnader belägen strax utanför Sundsvall med mark mot natursköna och populära Ottsjön. Fastigheten är om totalt 41,5 ha uppdelad på tre skiften med mark från Timmervägen och som sträcker sig nordväst om Ottsjön med mark på båda sidor om sjön. Det finns både produktiv skogsmark om 34,8 ha samt åkermark om 3,2 ha. Uppskattat virkesförråd om ca 6 000 m³sk där stor del har uppnått slutavverkningsbar ålder, ca 4 300 m³sk. Här kan det kanske finnas möjligheter att stycka av tomter på fastigheten och goda förutsättningar för rekreation i naturen genom, jakt, fiske, bada vid Ottsjöns klippor, kanske fylla svamp och bärkorgarna på hösten från egen skog. Vandra på de många vandringsleder som finns i området till stugor som Skönviksstugan, Klippstugan och Hulistugan. Fastigheten ingår i Sköns Viltvårdsområde om ca 3 100 ha.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Ottsjön

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson, ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i november månad år 2019 av High Coast Forestry AB genom SCA. Skogsbruksplanen är uppräknad med 3 års tillväxt.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 34,8 hektar med totalt virkesförråd om ca 6 000 m³sk, vilket ger ett medeltal om 173 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 165 m³sk per år och boniteten ligger på 4,8 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är tall som upptar 40% av virkesförrådet, gran 33% och löv 27%.

​Det finns skog i de flesta åldrar men största delen är skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och som är i huggningsklasserna G2, S1, S2 och S3, 59% (20,7 ha) med ett virkesförråd om ca 4 800 m³sk, gallringsskog om 14% (4,8 ha) samt röjningsskog 27% (9,3 ha). Andelen yngre skog än 20 år är 27% (9,3 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Det finns inga förslagna skogsvårdsåtgärder enligt skogsbruksplanen annat än följd åtgärder ifall man skulle slutavverka på fastigheten.

Naturvärde

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheten ingår i Sköns Viltvårdsområde om ca 3 100 ha och Skönsjaktlag bedriver älgjakt på området. Jaktlaget är ca 20 jägare. Medlemskap måste ansökas för att få vara med i jaktlaget.
Ordförande i Viltvårdsområdet i Fredrik Larsson 070-376 65 70.

Småvilt jagas över hela området.

Åkermark

Åkermarken (inägomarken) är enligt skogsbruksplanen på 3,2 ha. Åkermarken brukas genom muntlig upplåtelse. Säljaren har inga stödrätter att överlåta för marken.

Vägar

Fastigheten ingår i Norrhuli samfällighetsförening, 0,2% i andelstal. Vägen från Gudmundsbyn över Huliskogen-Äkrom till Bergsåker.
Väg finns som går upp till Ottsjön och till fastigheten. Ingen vägförening finns för vägen.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Kraftledningsarbete

Arbete skall utföras med kraftledningen som går över skifte 3. En ledning skall plockas bort och ny ledning sättas upp vilket gör att den flyttas något i sidled. Ingen ersättning för intrånget betalas ut till ny ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Sundsvall Gudmundsbyn 2:9

Ägare

Åke Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Berg/hällmark 0,6 ha
Inägomark 3,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 41,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 69 000 kr
Skogsmark 902 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 975 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ottsjön & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ottsjön kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier