Ovanåker

Obebyggd skogsfastighet om ca 45 ha varav 36,2 ha produktiv skogsmark. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 45 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 5/11 2021
Skogsfastighet i Ovanåkers kommun. Fastigheten består av 2 markområden om totalt ca 45 hektar mark varav 36,2 hektar produktiv skogsmark belägen norr om Edsbyn och Alfta. Talldominerade marker med ett virkesförråd uppskattat till ca 3 900 m³sk. Jakträtt i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Einarsson på uppdrag av Mellanskog under oktober månad 2020. Planen är sedan tillväxtberäknad med 2021 års tillväxt av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 36,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 3 896 m³sk vilket ger medelförråd om 108 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 67 %, gran 31 % samt löv 2 %. Ca 780 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i 5 jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Kontaktperson är Lars Wälås, ordförande, mobilnummer: 070-688 68 06. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i följande vägar.

Östra skiftet.
Galvsbovägarnas vägsamfällighet (Ovanåker Galven GA:1). Stickvägen Nybäck som leder från Galvsbovägen fram till vändplan intill avdelning 5 är enskild och underhålls gemensamt av berörda markägare. Den sista vägsträckan inom fastigheten är egen enskild väg. Vägsträckan från Galvsbovägen fram till skiftet är i sämre skick, en högre bil rekommenderas vid besök.

Västra skiftet.
Rossåvägarnas samfällighetsförening (Ovanåker Långhed Ga:7). Den sista vägsträckan från S.Skalbergsvägen fram till fastigheten är enskild och underhålls gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Näsbyn 8:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,2 ha
Skogsimpediment 8,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 45,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 163 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Summa: 1 185 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-11-05
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning