Norsbo

Budgivning pågår!
Fäbodvall för lantligt fritidsboende belägen i Norsbo, ca 15 km norr om Edsbyn.
Areal: 2 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Avstyckad gård
Prisidé: 325 000 SEK

Budgivning

Högsta bud 285 000 SEK
Bebyggd lantbruksfastighet norr om Edsbyn i Ovanåkers kommun. Fastigheten består av två markområden om totalt ca 1,4 hektar mark. Fastigheten är belägen i anslutning till Norsbo fäbodar och är lättillgänglig från Öjungsvägen. På fastigheten finns en äldre fäbodstuga med närhet till sjön Fullen. Intilliggande betes- och skogsmark med möjlighet till enklare odling/bete och vedhuggning. Jaktmöjligheter i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fäbodstuga

Äldre fäbodstuga i 1 ½-plan med en byggnadsyta om ca 45 kvm. Byggnaden har en stomme av trä/timmer, nyare plåttak och enkla fönster. Byggnaden saknar indraget vatten, avlopp och el. El finns framdraget till elskåp på husväggen men är ej inkopplat. Det finns en äldre vattenbrunn bredvid stugan, vattnet har inte nyttjas som dricksvatten av nuvarande ägare. I byggnaden finns en öppenspis och vedspis med okänd funktion då dessa inte har använts av nuvarande ägare.

Byggnaden inrymmer farstu, ett rum med öppen spis och kök med vedspis, samt oinredd övervåning.

Lada/uthus

På fastigheten finns en äldre timmerlada under plåttak. Byggnaden inrymmer fd djurstall, förvaringsutrymmen och torrdass.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsareal uppgår enligt digital mätning till ca 0,7 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 180 m³sk. Skogsmarken är fördelad på 3 områden. Söder om Öjungsvägen och norr om fäbodstugan finns äldre skog om totalt ca 0,4 ha bevuxen gran och lövträd. Skogsmarken närmast byggnaderna utgörs av ca 0,1 ha yngre lövskog. Skiftet vid Fullsmyran utgörs av ett bestånd om ca 0,2 ha med äldre blandskog.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. För kontaktuppgifter, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Natur- och kulturvärden

Det finns inga natur, forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Inägomark

Fastighetens inägomark utgörs av gräsbevuxen betesmark och uppgår enligt digital mätning till ca 0,5 hektar.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fria från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande gröda och andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Västra Roteberg 15:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 1,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2021
Skogsmark 39 000 kr
Tomtmark 41 000 kr
Summa: 80 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning