Ovanåker

Skogsfastighet om ca 100 ha i Ovanåker med ca 11 500 skogskubikmeter. Jakt i 2 st viltvårdsområden.
Areal: 108 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2020
Obebyggd skogsfastighet som ligger strax norr om Edsbyn och utgörs av 4 skogsskiften. Fastigheten har en god bonitet och utgörs huvudsakligen av växtkraftiga röjnings-⁠ och gallringsskogar men har även ca 5 000 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ingår i Ovanåkers Östra viltvårdområde om ca 20 000 hektar samt Ovanåkers Västra viltvårdsområde om ca 14 000 ha som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Christer Lindberg, Holmen under juli månad 2018. Planen har sedan räknats upp med 2 års tillväxt och justerats med utförda åtgärder. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 101,7 ha med ett beräknat virkesförråd om 11 515 m³sk vilket ger medelförråd om 113 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 58 %, gran 39 % samt löv 3 %. Ca 5 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Vägar

Fastigheten har del i följande vägar:

Ovanåkers Östra
Torparvägarna (7%), utdebitering år 2019 var 4200 kr.
Åsenvägen (0,8%), utdebitering år 2019 var 106 kr.

Knådavägarna (0,32%), utdebitering år 2019 var 252 kr.

Ovanåkers Västra, utdebitering år 2019 var 860 kr.

Andavavägen, utdebitering vid behov.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåker Östra vvo om ca 20 000 ha samt Ovanåker Västra vvo om ca 14 000 ha (https://ovanakersvastravvo.se/). Per Unnes 070-23 11 617 (Ordf).

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop som ligger i avdelning 6 på skifte 3 med definition "brandspår och rasbrant".
På fastigheten finns 2 registrerade naturvärdesobjekt, avdelning 8 på skifte 3 med definitionen "Lövrik barnaturskog" samt avdelning 11 på skifte 3 med definitionen "Barrskog".

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Byggnad på ofri grund

I nordöstra hörnet på skifte 1 vid Räken finns en stuga på ofri grund som ägs av annan person. Ägaren av stugan är intresserad av att köpa loss tomten.

Rättsförhållande

Fastighet

OVANÅKER KNÅDA 10:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 107,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 101,7 ha
Myr/kärr/mosse 6,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 108,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 5 357 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 5 359 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns ett gammalt skriftligt pantbrev om 12 000 kr uttaget som är förkommet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning