Överälve

Gård med skog och jakt
Areal: 85 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2023
Trevlig gård belägen i Överälve strax utanför Delsbo. Åkermark, skog och jakträtt.

Välkommen till en inbjudande gård omgiven av egen åkermark och skog. Denna jordbruksfastighet med en areal på ca 85 ha erbjuder möjligheten till egen djurhållning och odling. Passar även den jaktintresserade då fastigheten innehar jakträtt inom Delsbo VVO med jaktmarker om ca 26 000 ha. Här avnjuts lugn och lantlig miljö med lämpliga tjugo minuter till både Ljusdal och Delsbo.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Överälve

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Byggnad i 1½ plan på torpargrund. Byggnadsarean (byggnadens yta på mark) uppgår till ca 84 m² (ca 14 x 6 m). Den taxerade boytan är 60 m².
Byggnaden är ursprungligen av parhusmodell troligen uppförd på 1800-talet. Senaste renovering är sannolikt utförd under 1950-60 tal och byggnaden är i behov av rustning. Vatten från gemensam källa vilken delas av tre andra fastigheter. Avlopp till 3 kammarbrunn troligen nedlagd på 1970-talet. Takbeklädnad av plåt, stomme av timmer med fasad av lockpanel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer från kökspanna samt elkasett. Förutom det finns luftvärmepump installerad.

Byggnadens undervåning består av kallfarstu, hall samt tre rum och kök. Till vänster från hallen återfinnes vardagsrummet med trägolv och öppenspis. Rakt fram i hallen finns ett sovrum och till höger ligger köket med vedeldad kökspanna, elspis av äldre modell samt kyl- och frysskåp. Från köket nås en kökskammare och från kammaren ett badrum med dusch, WC och toppmatad tvättmaskin. Plastmatta på väggar och golv.

Övervåningen nås via kallfarstun, är oinredd och används till förvarings.

Stuga

I vinkel med huvudbyggnaden finns ytterligare ett bostadshus vilket är uppfört i timmer på 1970-talet. Byggnaden har plintgrund. Byggnadsarean uppgår till ca 66 m² (ca 11 x 6 m). Vatten och avlopp delas med bostadshuset. Värme via elradiatorer. Takbeklädnad av plåt. Kopplade tvåglasfönster. Byggnaden består av hall samt tre rum och kök. Från hallen nås köket med vedeldad köksspis samt kyl- och frysskåp. Till vänster om köket finns vardagsrum med trägolv och öppenspis och till höger i köket finns två sovrum. Badrum med WC och dusch ligger direkt invid hallen. Byggnaden är i förhållandevis gott skick.

Jordkällare

I vinkel mellan bostadshuset och ekonomibyggnaden finns en jordkällare.

F.d sommarstuga

Norr om brukningscentrum finns en f.d. sommarstuga i mycket dåligt skick. Byggnaden är ursprungligen uppförd av annan än fastighetsägaren men är sedan länge övergiven. Fastighetsköparen får ansvaret för denna byggnad.

F.d bybastun vid Lumpån

Byggnaden är uppmurad och ligger nere vid Lumpån. I byggnaden finns en äldre bybastu som inte har varit i användning sedan (möjligen) 60-talet. Äldre bastuaggregat och panna för varmvatten finns ännu i byggnaden förutom en form av inredning med lavar. Byggnaden ägs möjligen gemensamt med övriga bygrannar men något formellt arrendeavtal finns inte tillgängligt.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad

Byggnaden är uppförd i timmer under plåttak och ligger öster om bostadshuset. Byggnadsarean är ca 17 * 7 m= ca 119 m2 med en utbyggnad om ca 30 m2. I ekonomibyggnaden återfinnes stora förrådsutrymmen samt f.d. djurstallar med murad grund i bottenvåningen (Suterräng).

Förrådsbyggnader

Norr om bostadshuset finns ytterligare två sammanbyggda förrådsbyggnader uppförda i trä under plåttak respektive tegeltak. Byggnadsarean uppgår till ca 85 m² (ca 17 x 5 m). Byggnaderna är i dåligt skick och har tidigare varit stall, vagnslider, vedbod mm.

Norr om dessa ligger en mindre timrad byggning under tegeltak har sannolikt varit sommarfäx. Byggnadsarean uppgår till ca 24 m² (ca 6 x 4 m).

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad i januari 2023 genom Mellanskogs försorg. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 80,2 ha. Virkesförrådet uppgår till 11 806 m³sk vilket ger ett medelförråd om 147 m³sk/ha. Fastigheten innehar skog i alla åldrar men tyngdpunkten ligger i medelålders skog i åldersklasserna 40-49 och 50-59. Medelboniteten är skattad till 6,1 m³sk/ha och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 449 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 55% tall, 39% gran, 6% björk och knappt 1% gråal.
Underväxtröjningen i avdelning 28 är utförd i augusti 2023. Hjälpplantering i avdelning 18 kommer att ske i september 2023 genom Mellanskog.
Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens inägomark till 3,5 ha och ligger i direkt närhet till gården och ämnar sig väl för djurhållning eller odling. Marken brukas idag av en granne, men är fri att disponera för ny ägare från tillträdesdagen.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Delsbo Viltvårdsområde som omfattar ca 26 000 ha. Älgjakten är organiserad i sex jaktlag, småviltsjakt får bedrivas över hela arealen. Kontaktperson Charlie Sandin telefon 073-0339276.

Fiske

Fisket i området administreras av Delsbo FVO. Se mer information på www.dellenbygdens-fvo.se.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Överälve 4:4

Ägare

Ellinor Cahlings dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 85,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 3,5 ha
Skogsmark 80,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 84,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsimpediment 5 000 kr
Tomtmark 80 000 kr
Skogsmark 4 265 000 kr
Inägomark 53 000 kr
Bostadsbyggnader 261 000 kr
Ekonomibyggnader 20 000 kr
Summa: 4 684 000 kr

Inteckningar

Två penninginteckningar finns om totalt 24 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som sedan mer än ett år är folkbokförd i Delsbo, Norrbo eller Bjuråkers socknar av Hudiksvalls kommun. För övriga fysiska personer samt juridiska personer krävs förvärvstillstånd. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier