Överammer

Skog längs Ammerån
Areal: 188 ha
Kommun: Ragunda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 300 000 SEK
Anbudsdag: 4/7 2022
I ett skifte med 174 ha produktiv skog, 24 409 m3sk och jakt. Juridisk person kan förvärva.

Vackert belägen skogsfastighet om ca 188 ha i ett sammanhängande skifte med god tillväxt. Fastigheten är obebyggd och ligger fint till längs den populära Ammerån i Ragunda kommun. Totalt virkesförråd om 24 409 m³sk, varav 11 000 m³sk är G1 skog och 6 667 m³sk är S1 och S2 skog. Mycket god årlig tillväxt om 842 m³sk. Total areal om ca 187 ha, varav ca 174 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande andel tillväxtskog i åldern 50-60 år, men även äldre skog i avverkningsmogen ålder. Fastigheten har egen jakt. ​

OBS: Fastigheten kan förvärvas av Juridisk person.

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Överammer

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2022 av Patrik Albertsson. Fastigheten som är tillväxt-dominerad har en mycket god årlig tillväxt om 842 m³sk ha och en bra bonitet om 5,2 m³sk per ha, allt samlat i ett sammanhängande markområde om totalt 188 ha. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 174 ha och har ett virkesförråd om 24 409 m³sk varav 11 087 m³sk är G1 skog och 6 667 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten är talldominerad (56 %) följt av gran (29 %) och löv (15 %). Skogens åldersfördelning lutar mot större andel medelålders och yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheten. Det finns behov av lövröjning.

Nyckelbiotoper, fornlämning m.m.

På fastigheten finns idag en nyckelbiotop som omfattar ca 3,5 ha registrerad. Den avser sk blandsumpskog och återfinns inom se avdelning 13 i skogsbruksplanen. Vidare finns även ett antal fornlämningar som avser sk fånggrop-ar, registrerade inom avdelning nr 4. Utöver detta finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten har egen jakt. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. ​Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Timmerbyggnad

Enklare timmerbyggnad med plåttak på grund av natursten. Byggnaden håller mycket enkelt skick och är belägen i sydöstra hörnet, ca 15 meter från vattnet.

Rättsförhållande

Fastighet

Ragunda Överammer 1:144

Ägare

NCC Industry Aktiebolag 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 179,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 174,0 ha
Inägomark 1,3 ha
Väg och kraftledning 4,3 ha
Övrigmark 7,9 ha
Summa: 187,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020: Skogsmark 4 555 000 kr, Skogsimpediment 11 000 kr, Summa 4 566 000 kr. Typkod 610 (Industrienhet obebyggd täktmark), taxeringsvärde år 2019: Summa 160 000 kr.

Inteckningar

​Det finns två inteckningar på fastigheten med en total summa om 600 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier