Budgivning pågår!

Överklinten

Virkesrik och bördig
Areal: 49 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Skogsmark i Överklinten, ett skifte om ca 46 ha med bördiga marker. Jakt i jaktklubb.

Vid Rikleån mellan Bygdsiljum och Överklinten hittar vi denna virkesrika fastighet som är i ett skifte och har bördiga marker. Skogsmarken är ca 46 ha och virkesförrådet ca 10 300 m³sk med hela 7 100 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Jakt i jaktklubb.

Kontakta Areal

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Överklinten

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder

Visa alla 28 bilder
Visa alla 28 bilder

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad år 2020 av Roger Larsson Ludvig & co. Areal i Skellefteå har tillväxtuppräknat till år 2022 i pc-skog.

Markerna är i ett skifte sydväst om Rikleån mellan Älglund och Rislandet. Den produktiva skogsmarken uppgår till 46,5 ha och virkesförrådet uppskattas till 10 298 m³sk, vilket motsvarar 221 m³sk/ha. Tall har 40 % av virkesförrådet medan gran har 52 % och löv 8 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 250 m³sk. Åldersklassfördelning är med tyngdpunkt på äldre skogar i 90-120 årsåldern. Det finns ett behov av röjning/gallring i den yngre skogen. Det finns ett naturvärdesobjekt på del av avdelning 1. Åtkomsten är mindre bra, skogsvägar finns söder om fastigheten och en gångbro finns i nordvästra hörnet av fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Långsjöns jaktklubb.

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Överklinten 5:17

Ägare

Sixten Vesterlund dbo Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,5 ha
Impediment 0,7 ha
Impediment 2,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 49,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Skogsmark 1 722 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 1 728 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-11-29

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Box 47
931 78   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Överklinten & vill bli kontaktad

Mäklaren för Överklinten kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier