Såld

Övlandehult

Jord och skog i Övlandehult
Areal: 29 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Två obebyggda skiften med 23,5 ha skog och 5 ha inägor. Gräns i sjö. Jakt och fiske.

Till försäljning utbjudes två välarronderade och obebyggda skiften tillhörande fastigheten Övlandehult 2:2. Arealen uppgår till totalt ca 29 ha varav ca 23,5 ha produktiv skogsmark samt ca
5 ha jordbruksmark. Skogsmarken består till största del av ungskogar och gallringsskogar med bra tillväxt. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 4 000 m3sk varav ca 2 850 är G1 och G2 skog. Boniteten är beräknad till 8,6 m3sk/ha/år. Det norra skiftet har strandremsa om ca 375 m mot sjön Myresjö.
Jakt och fiske följer. Skiftena är belägna i anslutning till byn Övlandehult ca 20 km öster om Vetlanda.

Bud kan lämnas på skiftena tillsammans eller var för sig.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier