Övra Lofterud

Välskött skog i Övra Lofterud med jaktkoja och förvaringsmöjligheter medföljer.
Areal: 170 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/11 2020
Välskött skog med god produktion, fin arrondering och mycket begränsat behov av röjning. En jaktkoja förnöjer och förhöjer jaktupplevelsen. En rejäl container för förvaring medföljer.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (14)

Foto: Bengt Walan, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Övra Lofterud är en välarronderad skogsfastighet med cirka 158 ha produktiv skogsmark belägen en bit norr om Långseruds samhälle. En egen skogsbilväg genom hela det stora skiftet gör terrängtransporterna förhållandevis korta. Trädslagsfördelningen är tall 44%, gran 48% och löv 8%. Boniteten är bedömd till 6,9 och virkesförrådet till drygt 28 000 m3sk, vilket motsvarar 178 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

Det finns två registrerade nyckelbiotoper som främst berör avdelningarna nr 54, 60, 62 och 63. De omfattar cirka två hektar.

Jakt

Fastigheten ingår i Lönnskogs älgjaktsområde om cirka 4 000 ha. Fastigheten har tre jakträtter för älgjakt, två av dem är upplåtna innevarande älgjakt. Småviltsjakt sker på egen mark.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt i Stora Börs fiskevårdsområde och Västra Långseruds fiskevårdsområde.

Övrigt

Vid vägen, en bit in på skiftet finns en jaktkoja och en container för förvaring.
I den norra delen finns en ekonomibyggnad i dåligt skick omgiven av några hektar igenväxande betesmark.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Övra Lofterud 1:23

Ägare

Lena Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 167,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 158,4 ha
Skogsimpediment 5,4 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 170,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Betesmark 28 000 kr
Skogsmark 4 187 000 kr
Skogsimpediment 29 000 kr
Ekonomibyggnader 24 000 kr
Summa: 4 268 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för köpare som inte är mantalsskriven i glesbygdsförsamling i Säffle kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Övra Lofterud och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning