Övra Rössbo

Naturskön mark angränsande Ljungbyån. Åker, naturbeten och skog. Inga byggnader.
Areal: 22 ha
Kommun: Nybro
Objektstyp: Åker
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 2/11 2020
Försäljningen omfattar ca 10 ha bra åker- och betesmark samt ca 11 ha skogsmark att genomföras via fastighetsreglering. Inga byggnader. Marken är belägen ca 7 km öster om Nybro, enkelt tillgänglig från vägen Nybro-Kristvallabrunn.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt mm" nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Jordbruksmark

Enligt SAM-ansökan omfattar fastigheten 4,22 ha åkermark i ett brukningsskifte samt 6,7 ha betesmark. Av betesmarken utgörs 5,29 ha mark som berättigar till stöd för särskilda värden.

Marken är lätt tillgänglig i anslutning till vägen Nybro – Kristvallabrunn.

Inga upplåtelser föreligger, marken kan disponeras av köparen från årskiftet 2020/2021. Stödrätter för gårdsstöd följer i försäljningen.

Skogsmark

Skogsmarken är lövdominerad och i skogbruksplanen är 74 % klassat som produktionsskog och 26 % som skog med naturvårdsmål med skötsel. Skogsbruksplan är upprättad av Sydved, fältarbetet utfördes i juni 2019. Inför denna försäljning har planen framskrivits med tillväxt för säsongen 2020.

Av den framskrivna skogsbruksplanen framgår att skogsmarksarealen uppgår till ca 11,2 ha och virkesförrådet anges till ca 1 600 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 3% tall, 19% gran, 25% ek och 53 % trivialt löv. Medelboniteten anges till ca 7,0 m3sk/ha/år.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” berörs försäljningsobjektet av en registerad nyckelbiotoper N6641-1996, ”Ljungbyån väster” samt delar av betesmarken av Ängs-och betesmarksinventering.

Vidare berörs försäljningsobjektet av Natura 2000-område, Ljungbyån, se prospekt punkt ” Planer, bestämmelser och fornlämningar”.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen.

Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm följer ej fastigheten.

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

NYBRO ÖVRA RÖSSBO 1:5, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Inägomark 10,2 ha
Skogsmark 11,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 21,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av taxeringsenhet och saknar åsatt taxeringsvärde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Övra Rössbo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning