Övra Rössbo

Skog med hög bonitet i fin arrondering. Främst yngre bestånd, 3 750 m3sk.
Areal: 40 ha
Kommun: Nybro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 600 000 SEK
Anbudsdag: 2/11 2020
Byggnadsfri skog som kännetecknas av bördig mark, god arrondering och åldersmässig tyngdpunkt i yngre bestånd. Belägen ca 7 km öster om Nybro.

Försäljningen omfattar 37,8 ha skogsmark och 2,5 ha jordbruksmark. Virkesförrådet bedöms till ca 3 750 m3sk. Medelbonitet om 9,1 m3sk.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt mm" nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på Övra Rössbo har hög bonitet och åldersmässig tyngdpunkt i bestånd upp till 20 års ålder med goda förutsättningar för hög framtida tillväxt. Röjningsbehov föreligger. Marken är väl arronderad och åtkomsten är god från befintlig skogsbilväg.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Sydved, fältarbetet utfördes i juni 2019. Inför denna försäljning har planen framskrivits med tillväxt för säsongen 2020.

Av den framskrivna skogsbruksplanen framgår att skogsmarksarealen uppgår till ca 37,8 ha och virkesförrådet anges till ca 3 750 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 7% tall, 77% gran, 15% löv.

Medelboniteten anges till ca 9,1 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en beräknad årlig produktionsförmåga om ca 340 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges i till ca 220 m3sk, vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5,8%

Jordbruksmark

I den sydöstra den finns ett par mindre områden jordbruksskiften. Arealen uppgår enligt skogsbruksplan till 2,5 ha. Enligt SAM ansökan uppgår arealen till 1,09 ha åker och 1,25 ha bete.

Inga upplåtelser föreligger, marken disponeras av köparen på Tillträdesdagen. Inga stödrätter för gårdsstöd ingår i försäljningen.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” saknas registerade nyckelbiotoper eller sk naturvärden inom försäljningsobjektet.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen.

Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm följer ej fastigheten.

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

NYBRO ÖVRA RÖSSBO 1:5, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,8 ha
Inägomark 2,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 40,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av taxeringsenhet och saknar åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga inteckningar följer försäljningsobjektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Övra Rössbo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning