Övre Heden

Lämpligt förstaförvärv
Areal: 5 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 250 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2020
En liten, välskött skogsfastighet belägen strax söder om Sågmyra. Lämplig som förstaförvärv för den som vill prova på att äga skog. Jakt- och fiskerätt. God vägtillgänglighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmark om totalt 4,9 ha. Det totala virkesförrådet är uppskattat till 594 m³sk vilket ger en medelvolym om 122 m³/ha. Medelboniteten anges vara 4,8 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten 5,3 m³ sk/ha och år. Trädslagen fördelar sig med tall till 54%, gran 31% och löv 15%. Skogliga data för fastigheten har tillhandahållits av Foran enligt bifogad rapport.
Rapporten bygger på laserscanning, inga mätningar i fält har utförts.

Natur & kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade forn- eller kulturminnen, nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Källa Se Sverige

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning kommer ej att utföras.

Jakt

Fastigheten ingår i Solarvets älgjakslag med en total areal om
ca 2 000 ha.
Kontaktperson/Jaktledare: Emil Portström, 070 337 6988

Fiske

Fastigheten äger rätt till fiske inom Bjursås Leksands Fiskevårdsområde. Området erbjuder ett stort antal varierande vatten för fiske. Mer information om fiske, regler samt kartor för området hittar du på; www.bjursasleksandsfvof.se

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Övre Heden 20:67

Ägare

Anna Lundell Bohlin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,9 ha
Summa: 4,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 163 000 kr
Summa: 163 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning