Pello-Kuittasjärvi

Fint skogsinnehav och jakt
Areal: 638 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 495 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2022
Skog om 409,6 ha produktiv skogsmark, 40 469 m3sk. Jakt i viltvårdsoråde på 10 000 ha.

Obebyggda skogsfastigheter som tillsammans skapar en gemensam enhet med 409,6 ha produktiv skogsmark och totalt virkesförråd om 40 469 m3sk. Skogsmarken är fördelad på alla åldersklasser men mer än halva virkesförrådet är äldre än 90 år. Fastigheterna ingår i Pello viltvårdsområde om totalt 7 541 ha och Yli-Kuittasjärvi jaktlag om 3 000 ha.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Pello-Kuittasjärvi

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Pello 8:2, 8:4 och 8:5
Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Harry Niemi vid Niemi Skogskonsult AB under 2022 är den produktiva skogsmarksarealen 254,6 ha och virkesförrådet är totalt 23 794 m3sk. Trädslagsfördelningen är 48% tall, 32% gran,19% löv och 1% contorta och medelboniteten är 2,9 m3sk/ha och år.

Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12
Den produktiva skogsmarken uppgår till 155 ha och virkesförrådet har uppskattats till totalt 16 675 m³sk. Trädslagsfördelningen är 74% tall, 14% gran och 12% löv. Medelboniteten uppgår till 2,5 m³sk. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2015 av Foran Forest AB. Tillväxt sedan planstart har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Pello 8:2, 8:4 och 8:5
Av Pello 8:2 ingår 13 ha, Pello 8:4, 17 ha och 20 ha av Pello 8:5 ingår i Pello viltvårdsområde med areal om 7 541 ha. Deras tilldelning är 11 vuxna älgar och 11 kalvar.

Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12
Fastigheterna Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12 ingår i Yli­-Kuittasjärvi jaktlag vilka jagar på totalt 3 000 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Yli-Kuittasjärvi 1:7, 1:12 samt Pello 8:2, 8:4 och 8:6

Ägare

David Svenn 1/3
Bertil Sjöö 1/3
Kenneth Karlsson 1/3

Areal

Pello 8:2, 8:4 och 8:5: Areal enligt skogsbruksplan: Produktiv skogsmark 254,6 ha, Impediment myr 194,7 ha, Väg och kraftledning 0,7 ha, Övrig landareal 1,9 ha, Summa landareal 451,9 ha, Därtill kommer vatten om 3,7 ha. Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12: Areal enligt skogsbruksplan: Produktiv skogsmark 155,0 ha, Impediment myr 42,0 ha, Väg och kraftledning 0,7 ha, Summa landareal 197,7 ha.

Taxeringsvärde

Fastigheterna Pello 8:2, 8:4 & 8:5 är taxerade som en obebyggd lantbruksenhet med typkod 110. Taxeringsår 2020. Skogsmark 2 763 000 kr, Skogsimpediment 274 000 kr, Åkermark 16 000 kr, Betesmark 6 000 kr, Summa 3 059 000 kr. Fastigheterna Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12 är samtaxerade med Yli-Kuittasjärvi 1:10 som ägs av annan än säljarna.

Inteckningar

Pello 8:2, 8:4 och 8:5: Det finns inte några inteckningar i fastigheterna. Yli-Kuittasjärvi 1:7 och 1:12: Fastigheterna är gemensamt intecknade till 3 000 000 kronor.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier