Pengsjö

Tillväxtfastighet
Areal: 81 ha
Kommun: Vännäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Välskött skogsfastighet med god tillgänglighet. Jakt på viltrika marker.

Skogsfastigheten är belägen i byn Pengsjö, ca 9 kilometer sydväst om Vännäs och ca 40 kilometer väster om Umeå. Här finns inga byggnader och med fastigheten följer jakträtt på viltrika marker med såväl älg som hjort och småvilt. Fastigheten är välskött samt består av ett skifte och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 81 ha varav ca 67 ha är produktiv skogsmark tillsammans med ca 7 ha åker/inäga. Virkesförrådet mäter ca 6 700 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m³sk per hektar och år. En stor del av skogen består av yngre- och medelålders skog med bra tillväxt. Tillgängligheten är mycket bra genom befintligt vägnät.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Pengsjö

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Fredrik Norlin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober månad år 2023.

Fastigheten består av ett skifte och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 81 ha varav ca 67 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 6 700 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 38% tall, ca 34% gran och ca 5% löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på yngre- och medelålders skog med bra tillväxt.

Tillgängligheten är mycket bra genom befintligt vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Fastigheten är generellt mycket välskött – senaste åren har omkring ca 18 ha ungskogsröjts. Kvar till kommande år är ca 6 ha röjning.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark/Inäga

På fastigheten finns ca 7 ha åkermark/inäga. Åkermarken är brukad och utarrenderad – skriftligt arrendeavtal.

Naturvärden

Fastigheten har inga registrerade nyckelbiotoper. (Källa: Skogsbruksplanen)

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har några forn- och kulturlämningar. (Källa: Skogsbruksplanen)

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Pengsjö Jaktlag, Ca 1 900 ha. Tilldelningen på älg är 4 vuxna + 4 kalvar. Tilldelningen på kronhjort är 2 vuxna + fri kalv. Småviltjakt på samma område. En ny ägare har möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktlaget.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastigheten har mycket bra tillgänglighet genom befintligt vägnät. Fastigheten har del i vägarna Fagernäs ga:1 / Pengsjö ga:8 / Pengsjö ga:3. Kostnad uppstår och utdebiteras vid behov och efter andelstal.

Mantal

1/32

Rättsförhållande

Fastighet

Vännäs Pengsjö 20:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 81,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 66,6 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Inägomark 7,3 ha
Övrigmark 4,3 ha
Summa: 81,3 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde: (Taxeringsenhet: 110 - Lantbruksenhet obebyggd). Fastigheten saknar för tillfället taxeringsvärde då den är nyligen avstyckad – nytt taxeringsvärde kommer fastställas framledes.

Förvärvstillstånd

Det krävs förvärvstillstånd för juridisk person. Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-11-17
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier