Per Olofsgården

En av Sveriges bästa mjölkgårdar.
Areal: 154 ha
Kommun: Götene
Objektstyp: Mjölk
Prisidé: 30 500 000 SEK
Per OIofsgården är belägen i vacker omgivning öster om Götene.
Här bedrivs ekologisk mjölkproduktion med hög avkastning och god lönsamhet, i välskötta stallbyggnader med robotmjölkning för 100 årskor och rationellt rekryteringsstall. På gården finns även en rymlig maskinhall med gårdsverkstad samt ett trevligt boende i bra skick.
Till Per Olofsgården hör 130 ha bra åkermark och 8 ha naturbetesmark. I första hand erbjuds en köpare att ta över
Per Olofsgården med dess nuvarande verksamhet i full drift.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (62)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Välvårdad bostadsbyggnad om 190 kvm enligt taxeringsinformationen fördelat på 5 rum, hallar och kök. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1839 och
som därefter byggts till och genomgått renovering på senare år. Bostaden håller god standard. Invändigt finns groventré, pannrum, hall, toalett, köksentré, kök, tvättstuga, TV-rum med braskamin, kontor, vardagsrum med utgång till altan samt en hall med uppgång till övre plan. Övre plan har en möblerbar hall, 2 stora sovrum garderober samt badrum med wc, tvättställ, hörnbadkar och vattenburen golvvärme.
Uppvärmningen sker med vedpanna med 2 stycken ackumulatortankar om 750 liter vardera kopplat till vattenburet värmesystem. Vatten till gården tas ur egen borrad brunn och avloppet är en 3-kammarbrunn med infiltration.
Bostaden har trästomme, torpargrund isolerglasfönster och betongpannor på taket.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Låghusbyggt djurstall med tillstånd för 100 årskor men idag nyttjas 85 mjölkkoplatser i lösdriftsystem. Byggnaden har sitt ursprung från år 1994 och byggdes till år 2009 med ytterligare koplatser, en kalvningsavdelning, ett utrymme för foderhantering med en stationär foder- blandare- Mullerup 20 kbm samt ett kompressorrum med reservelverk. Stallet har fläktar för sommaren, ventilerad nock och ventilationsluckor längst med byggnadens långsidor. Foderbord utmed ena långsidan med takhängd bandfoderfördelare för utfodring av ensilage. Liggbåssängar i fyra rader, smartgates och skrapgångar med tryckare. Kalvningsavdelning och sinkoavdelning med 16 platser (eller koplatser) i ena ändan av stallet. Mjölkningen sker via två nyare robotar (De Laval -19). Robotarna är även utrustade med ett s.k. ångback- flash-system där mjölkorganen rengörs med ånga vid höga celltal för bättre juverhälsa. Vidare finns personalut- rymme, kontor, tvättavdelning och tillbyggt mjölkrum med mjölktank om 8 kbm, ny varmvattenberedare m.m. På logen finns gott om foderfickor för blandning av olika fodersorter med u-skruv till foderkross för vidare trans- port till stallets kraftfoderstationer. Logen rymmer även halmlagring samt en djurdel med plats för sinkor med liggbås och skrapgångar samt en kalvavdelning på djupströbädd. Byggnaden har sembonittak.
Utanför ladugården finns beteshagar i direkt anslutning där även kodrevar har gjutits fram till beteshagarna. Dessutom har investering skett i aktitivetsmätare för brunstmätning.

Ungdjursstall

I anslutning till kostallet finns gårdens ungdjursstall. Byggnaden har stålstomme och plåttak med ventilerad nock samt väggar av vindplåt och träpanel nertill. Invändigt finns plats för 87 ungdjur på lösdrift fördelat på 6 avdelningar med 13-16 platser i varje. Här finns 3 ligg- båsrader, skrapgångar med tryckare med rillade golv och foderbord utmed ena långsidan. Foderbordet har takräls med upprullare. Stallet är placerat för att ge möjlighet till sammanlänkning med kostallet om man vill öka antalet mjölkande kor.

Gödselvård

Vid gårdscentrum finns en gödselbrunn och en gödsel- lagun med duk om sammanlagt ca 3750 kbm. Dessutom finns ytterligare en lagun med duk om ca 1500 kbm belägen på fastighetens nordvästra skifteslott. Nuvarande ägare har ett avtal med Lidköpings bioga- sanläggning om leverans av gödsel och återleverans i satellitbrunnen. Ett likande avtal är under bearbetning med Götenes nya biogasanläggning.

Torkhus

En bit från gårdscentrum finns gårdens torkanläggning som rymmer ca 700 ton lagring. Torken och den ur- sprungliga lagringen är uppförd under 70-talet med en Gårdsjö-satstork. Lagringen är delvis moderniserad och består idag av tre nya luftningsbara fickor, tre självtöm- mande fickor samt 4 utlastningsfickor på tot ca 70 ton. Sedvanlig utrustning såsom tippgrop och skopelevator. Byggnaden är uppförd i plåt med gjutet golv. Pannrum med oljeeldad varmluftspanna (Akron) från 1999. Torkhuset är vidbyggt den gamla ladugården som inrymmer logdel och ett äldre slaktsvinsstall.

Maskinhall

Byggnad uppförd 2005 om 600 kvm på gjuten platta med stålstomme och plåtbeklädda väggar och tak. Isolerad verkstadsdel om ca 6 * 20 meter. Ovanför verkstaden finns ett rymligt förvaringsutrymme. I övrigt nyttjas byggnaden i sin helhet som maskinhall. På taket som vetter mot söder finns en solcellsanläggning om 40 000 kW. Anläggningen uppfördes 2017.

Övriga ekonomibyggnader

Personalbod
På tomten finns en personalbod med toa/dusch, sovrum med pentry samt entré med omklädningsskåp. Boden är ansluten till gårdens avlopp, har indragen el och fiber.

Garage
Enkelt bilgarage med plats för två bilar.

Smedja
Vid betesmarken söder om gårdscentrum finns en gammal smedja. Smedjan upplåtes till bygdegårdsföreningen genom ett 25-årigt nyttjanderättsavtal som löper till år 2025.

Skog och mark

Åkermark

Per Olofsgården omfattar 130,4 ha åkermark enligt jordbruksverkets blockareal. Marken består i huvudsak av lerjordar där all mark är täckdikad. Ca 45 ha har nyligen systemdikats och resterande mark har äldre men fungerande dikning. Idag bedrivs odling av vall eller spannmål. Stödrätter följer med kostnadsfritt vid överlåtelsen av fastigheten.

Betesmark

en stödberättigande betesmarken uppgår till 7,9 ha och är belägen söder om gårdscentrum. Värt att notera är att denna mark även är ett registrerat natura 2000-område.

Skogmark

Ca 6,2 ha skogsmark fördelad i flera mindre områden. Av skogsmarken består ca 1,1 ha av äldre skog med gran som dominerande trädslag och ca 1,8 ha av en tallskog i gallringsålder. Övrig skogsmark återfinns som lövdominerade mindre bestånd i form av holmar insprängda i åkerlandskapet. Skogsmarken är genomgallrad och välskött. Virkesförrådet bedöms uppgå till ca 675 m3sk

Jakt

Jakten är utarrenderad till två jakträttshavare. Marken norr om vägen till Timmersdala är utarrenderad till 2022-06-30 och marken söder om vägen till 2023-06-30.

Rättsförhållande

Fastighet

GÖTENE HORSMARKA 3:51

Areal

Arealen uppgår till 154 ha varav 130,4 ha åkermark, 7,9 ha betesmark, 6,2 ha skogsmark samt 9,5 ha övrig mark.

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 16 420 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Fastighetsmäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning