Persbo

Skogsfastighet med skifte vid Djuptjärnen. Jakt och fina fiskemöjligheter.
Areal: 17 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 24/11 2021
Obebyggd skogsfastighet i 3 skiften varav ett beläget vid Djuptjärnen. Alla skiften ligger i anslutning till väg och är lättillgängliga. Totalt 17,2 ha varav 15,8 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 230 m³sk. Jakt och fina fiskemöjligheter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (19)

Foto: Mona Geprägs

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 15,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 238 m³sk, vilket motsvarar ca 142 m³sk/ha.
Av trädslagen har tall 36 % av virkesförrådet medan gran har 60 % och lövträd har 4 %.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 106 m³sk.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.
Inventeringen är gjord av Andreas Wistrand, Anemone Skog i september 2021.
Skogsbruksplanen anger att ca 1,8 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 524 m³sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2. Det finns ingen obehandlad kalmark.

Nartur och kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade fornlämningar, nyckelbiotoper eller naturvärden. En övrig kulturhistorisk lämning finns registrerad och består av gruvhål. Källa: SeSverige.
Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Persbo vvo med en areal om 3 450 ha. Man bedriver jakt på totalt ca 3 200 ha. Älgjakt bedrivs gemensamt och övrig jakt exv småvilt kan utföras enskilt på vvo´s jaktområde. Tilldelningen 2020 var 6 vuxna och fri kalvavskjutning.
Kontaktperson för jaktlaget är Mats Otterborn, tel; 0703959123.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Ludvika norra fvof. Ludvika Norras område sträcker sig från söder med Nedre Hillen som gräns och i nordväst Norrvik och i Nordöst Gräsberg. De har vatten med inplanterad regnbåge och öring. I sjöarna finns ett gott bestånd av gädda och abborre.
För mer information; https://www.visitdalarna.se/fiskekort-ludvika-norra-fiskevardsomradesforening. Kostnad 300 kr/år.
Kontaktperson; Örjan Johansson, 070 520 3764.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Rättsförhållande

Fastighet

Ludvika Persbo 8:27

Ägare

Jessica Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 17,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 401 000 kr
Summa: 401 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning