Plombo

Naturskönt i Plombo
Areal: 87 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2022
Gård i natursköna omgivningar väster om Stengårdshult.

Trevligt beläget i byn Plombo ligger denna skogsgård med en gårdsmiljö där byggnaderna omgärdas av öppen mark och lövskogsmiljöer. Skogen utgörs av talldominerade marker med goda drivningsförhållanden och ett väl utbyggt vägsystem. Boningshus samt ekonomibyggnader i enklare skick. Total areal om 87 ha varav 6 ha åker och bete samt 75 ha skogsmark.

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Plombo

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Boningshuset har ett vackert läge med utsikt över den öppna jordbruksmarken. Byggnaden är uppförd 1958 i 1,5 plan med reglad stomme på gjutet valv och beklädnad med fasadtegel, tak av betongtegel samt originalfönster i 2-glas. Praktisk källare under hela byggnaden med pannrum, garage, tvättstuga mm. Taxerad boyta om 150 m² och biyta om 90 m². Uppvärmning med vattenburen värme från vedpanna med ackumulatortank och elpatron samt vedeldad spis i köket. Vatten från grävd brunn, enskilt avlopp av enkel standard (dispens till februari 2023). Invändiga vatten- och avloppsledningar är bytta under senare år.

Nedervåningen omfattar entré in till trapphall. Kök med emaljerad vedspis och övrig inredning i originalstandard. Groventré, toalett och dusch. Tre sällskapsrum varav två rum med stavparkett.

Trappan leder upp till möblerbar hall med utgång till balkong i västerläge. Fyra sovrum, toalett samt praktiska förrådsgarderober.

Källaren med gjutet valv inrymmer garage, pannrum, tvättstuga samt matkällare.

Byggnaden är gediget byggd med väldisponerade och praktiska boendeytor.

Bostaden har under längre tid använts som fritidsboende och har en enkel standard.

Fiberanslutning finns i bostaden.

Energideklaration

Då bostadsbyggnaden av nuvarande ägare använts för fritidsboende kommer ingen energideklaration att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i enkel standard, uppförd i trä med takbeklädnad av plåt. Inrymmer vagnsskjul, logdel samt fähusdel. El finns men ej fungerande vatten.

Övriga byggnader

-Snickarverkstad/brygghus
-Hönshus
-Kalkbod
-Jordkällare

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 6,3 ha åker- och betesmark som i huvudsak ligger i anslutning till gårdsmiljön. Jordbruksmarken är muntligen upplåten till arrendator t.o.m.
2022-12-31.

Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en av Södra upprättad skogsbruksplan från 2022. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 75,2 ha med ett aktuellt beräknat virkesförråd om 12 779 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 37 %, tall 59 % samt löv 4 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Skogsmarken utgörs i huvudsak av lättbrukade marker med goda drivningsförhållande och bra skogsbilvägar.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älgjaktlag som är anslutet till älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har andel i Nissadalens fiskevårdsområde med fiskerätt i del av Nissan och Radan.

Vägar

Fastigheten har andel i gemensam skogsbilväg tillsammans med berörda grannar.

I övrigt har fastigheten ingen andel i någon vägsamfällighet.

Grustäkt

I norra delen av fastigheten finns en grustäkt som numera är avslutad med ett utgånget täkttillstånd 2021-12-31.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Plombo 2:4

Ägare

Lars Erik Vilhelm Ivansson 1/2
Lisbet Inga Anita Ivansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 75,2 ha
Inägomark 6,3 ha
Impediment 3,2 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Övrigmark 1,0 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 87,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 139 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Skogsmark 4 697 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Bostadsbyggnader 730 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 5 803 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier