Porsnäs - Åkermark

Åkermark i ett skifte
Areal: 36 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Åker
Prisidé: 1 250 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2022
Åker av god kvalitet i Harrbäcken. Jakt i viltvårdsområde.

Tillfälle att förvärva 27 ha åkermark av god kvalitet väl samlat på Nickänget i Harrbäcken. Skogsmark om 7,9 ha och 674 m3sk. Fastigheten ingår i Norrfjärdens viltvårdsområde om totalt 5 504 ha. Möjlighet finns att förvärva intilliggande skogsskifte, Porsnäs – Skog om totalt 239 ha, se vår hemsida areal.se för mer information.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Porsnäs - Åkermark

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken uppgår till ca 27 ha och utgörs till större delen av åkermark av god kvalité. Arronderingen är god och den största delen utgörs av ett stort sammanhängande område och ett mindre strax norr om Harrbäckens ridcenter.Åkermarken brukas av lantbrukare i närområdet, inget skriftligt avtal finns för upplåtelsen. Tillträde kan ske tidigast till växtsäsongen 2024.

Skogsmark

Skogsbruksplanen visar på en produktiv skogsmark på 7,9 ha och volymen uppgår till 674 m3sk. Trädslagsfördelningen är 36% tall, 2% gran, och 62% löv. Medelboniteten är 3,6 m3sk. Skogsbruksplanen är upprättad 2021 av Norra skog. Tillväxt är beräknad och lagt till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten är ansluten till Norrfjärdens viltvårdsområde. Deras registrerade areal hos Länsstyrelsen är 5 504 ha och tilldelningen är tio vuxna älgar och tio kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Åkermarken av Piteå Porsnäs 15:24

Ägare

Lars Ström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,9 ha
Åkermark 26,9 ha
Övrigmark 1,6 ha
Summa: 36,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under fastighetsbildning och det som nu säljs kommer att få ett nytt taxeringsvärde efter att den är avstyckad och bildat ny fastighet.

Inteckningar

Det finns inteckningar om totalt 1 782 500 kr i fastigheten. Med det som nu säljs följer inga inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier