Porsnäs - Skog

Väl samlat med bra vägnät
Areal: 239 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 950 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2022
Skogsmark om 204 ha vid sjön Holsträsket. Jakt i viltvårdsområde.

De större skiftena ligger fint till vid rekreationsområdet och fiskesjön Holsträsket där Killingholmen tillhör fastigheten. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 204 ha och 22 361m3sk. Av det totala virkesförrådet är 13 929 m3sk äldre än 90 år. Älgjakten på fastigheten ingår i Norrfjärdens viltvårdsområde som jagar på totalt 5 504 ha och alla markägare har en dags fritt kräftfiske i Alterälven.

Möjlighet finns även att förvärva intilliggande åker-och skogsmark om totalt 36 ha, se Porsnäs – Åkermark på vår hemsida areal.se för mer information.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Porsnäs - Skog

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen visar på en produktiv skogsmark på 204,3 ha och volymen uppgår till 22 361 m3sk. Trädslagsfördelningen är 78% tall, 13% gran, och 9% löv. Medelboniteten är 4,1 m3sk. Skogsbruksplanen är upprättad 2021 av Norra skog och justerad med de åtgärder som är utförda sedan dess. Tillväxt är beräknad och lagt till virkesförrådet.

Avdelning 35 på skifte 5 är avverkad 2020, markberedd i år och skall planteras 2023. Avdelningarna 36-38 på skifte 8 är avverkad under 2022 och skall markberedas 2023 och planteras 2024. Åtgärderna kommer att utföras av Norra skog och betalas av Säljaren.

Jakt

Fastigheten är ansluten till Norrfjärdens viltvårdsområde. Deras registrerade areal hos Länsstyrelsen är 5 504 ha och tilldelningen är tio vuxna älgar och tio kalvar.

Fiske

Med fastigheten följer rätt att under en dag per år fiska kräftor i Alterälven.

Rättsförhållande

Fastighet

Skogen av Piteå Porsnäs 15:24

Ägare

Lars Ström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 204,3 ha
Impediment 33,3 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 238,5 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under fastighetsbildning och det som nu säljs kommer att få ett nytt taxeringsvärde efter att den är avstyckad och bildat ny fastighet.

Inteckningar

Det finns inteckningar om totalt 1 782 500 kr i fastigheten. Med det som nu säljs följer inga inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier