Porsnäs

Gårdsskifte omgärdat av den egna åkermarken, 23 ha produktiv skogsmark och jakt i VVO.
Areal: 39 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 695 000 SEK
Anbudsdag: 3/9 2019
Visning:
26/8 kl 16:30-17:15
28/8 kl 16:30-17:15
Bebyggd skogsfastighet belägen i Porsnäs strax utanför Norrfjärden mellan Luleå och Piteå. Byggnationen består av en Norrbottensgård i bra skick, gästhus och ekonomibyggnader omgärdat av den egna åkermarken och skog som tillsammans skapar ett fint gårdsskifte. Uppvärmning genom bergvärmepump och kommunalt vatten och avlopp borgar för bra driftskostnader. Skogsmarken om 23,9 ha som i huvudsak är samlat i ett skogsskifte ligger fint vid Tranuträsket och Lill-Tranuträsket. Jakten ingår i Norrfjärdens viltvårdsområde om totalt 5 597 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (19)

Foto: Greger Sundkvist

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är en Norrbottensgård i uppförd i mitten 1700-talet där entréplanet är inrett med kök med matplats, tre sovrum, hall, WC med tvättstuga och pannrum. Del av bottenvåningen är inte varmbonat utan har använts som kallförråd. Huset värms genom vattenburna radiatorer som är kopplade till en CTC Ecoheat 308 värmepump om 8 kW från 2011 med 220 meter djupt borrhål. Vatten och avlopp är kommunalt. Yttertak av betongpannor och fasad av trä. Fönster av 2-glas. Byggnadsarea är ca 144 kvm, 21,6 x 6,7m.

Gårdshus

Gårdshus om ca 20 kvm med tak av plåt och träfasad inredd med enklare kök och fönster av två-glas. El är indraget i byggnaden.

Energideklaration

Ingen energideklaration kommer att upprättas på Säljarens bekostnad.

Ekonomibyggnader

Ekpnomibyggnader

Fastigheten är bebyggd med äldre ladugård, härbre och förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 3 ha åker- och betesmark på Fastigheten.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen ca 23,9 ha och virkesförrådet uppgår till totalt 2 192 m3sk. Trädslagsfördelningen är 64% tall, 10% gran och 26% löv. Medelbonitet 4,1 m3sk/ ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Norrfjärdens viltvårdsområde med en totalareal om 5 597 ha. Viltvårdsområdet företräds av Bengt Lundman. Deras tilldelning för 2019 är 16 vuxna älgar och 16 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Piteå Porsnäs 8:17

Ägare

Brage Lundgren 9/10
Fredrik Lundgren 1/10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,9 ha
Impediment 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 3,0 ha
Övrigmark 3,4 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 34,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 393 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Åkermark 56 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 242 000 kr
Ekonomibyggnader 61 000 kr
Summa: 891 000 kr

Inteckningar

Det finns två inteckningar i Fastigheten om totalt 60 700 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Porsnäs och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning