Prästholm

Fina slutavverkningar, medelålders skog och jakt. I Råneå älvdal.
Areal: 243 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 495 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2021
Rejält skogsinnehav i Råneå älvdal, där skogsmarken omfattar 200 växtliga hektar och virkesförrådet uppgår till 18 923 skogskubik. Skogen är fördelad över alla åldersklasser med tyngdpunkt på medelålders gallringskog och fina slutavverkningar. Jakt i Prästholms jaktklubb ingår också.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (17)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i juni 2021 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice är den produktiva skogsmarken 200,1 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 18 923 m3sk och trädslagsfördelningen är 50% tall, 33% gran, 16% löv och 1% contorta. Medelboniteten uppgår till 3,6 m3sk/ha och år.

Jakt

Jakten på fastigheten ingår i Prästholms Jaktklubb vilka jagar på 5 029 ha. Deras tilldelning i år är 17 vuxna älgar och 17 kalvar.

​Byggnad på ofri grund

I avdelning 72 på skifte 8 finns det byggnader som inte tillhör fastighetsägaren och därmed är byggnaderna på ofri grund. Det finns inte något skriftligt avtal för tomt runt stugan.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Prästholm 14:4, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 200,1 ha
Impediment 37,0 ha
Impediment 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 3,6 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 243,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under fastighetsbildning och saknar därför eget taxeringsvärde. Nytt taxeringsvärde kommer att bestämmas av Skatteverket när avstyckningen är klar.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 490 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning