Prästvallen

Vallstugor med knappt 12 ha skog i Järvsö. Jakt i VVO.
Areal: 12 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 600 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2019
Visning:
10/8 kl 14:00
Prästvallens fäbod har långa traditioner av fäbodbruk. Fastighetens skogsmark är arronderad i två ägofigurer med ett virkesförråd om knappt 1 000 m³sk och erbjuder möjlighet till jakt och ett aktivt skogsbruk. Stugan kan vara lämplig som jaktstuga som rymmer ett helt kompisgäng eller varför inte ett som ett enklare fritidsboende nära naturen för hela familjen? Till Järvsö är det ca 2,5 mil och längdskidparadiset Harsa ligger bara 8 kilometer bort. Hälsingeleden med fina möjligheter för vandring och MTB rundar fastigheten. Med andra ord finns det ett rikt utbud av aktiviteter sommar som vinter. I norr kan den mäktiga vindkraftsparken i Sörby skymtas.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Vallstuga från sannolikt 1800-tal. Byggnaden renoverades grundligt i mitten av 1980-talet då bland annat ett vidbyggt fäx (liten ladugårdsdel) revs. Nu erbjuder stugan gott om utrymme med dessutom möjlighet att inreda vinden. Byggnadsytan uppgår enligt mätning till ca 85 m². Planlösningen består i fin brokvist i typisk Järvsö-stil, stor hall, kök/matrum samt tre rum. Uppvärmning via järnspis i köket samt murspis i ett av de andra rummen. Möjlighet till ytterligare en eldstad finns i det andra rummet. El saknas, Enkelt avlopp från diskbänk. Kopplade tvåglasfönster. Vatten har tidigare tagits via slang och självtryck från källa på annan mark. Utedass i separat byggnad. Grund av plintar, stomme av timmer, fasadbeklädnad av stående brädpanel och takbeklädnad av plåt. Då byggnaden stått oanvänd länge har säljaren har begränsade kunskaper om fastigheten. Framför allt råder osäkerhet om var vattenkällan finns och funktionen/kvalitén på vattentillgången in till huset.

Lillstugan

Charmig timmerstuga uppförd någon gång i slutet av 1900-talet av gammalt timmer. Byggnadsytan uppgår enligt mätning till ca 32 m². Stugan inrymmer ett stort allrum med avskärmad liten köksdel. Uppvärmning via öppen spis. El saknas, Enkelt avlopp från diskbänk. Vatten har tidigare tagits via slang och självtryck från källa på annan mark. Utedass i separat byggnad. Grund av stenar på mark, stomme av timmer och takbeklädnad av plåt. Då byggnaden stått oanvänd länge har säljaren begränsade kunskaper om fastigheten. Framför allt råder osäkerhet om var vattenkällan finns och funktionen/kvalitén på vattentillgången in till huset.

Övriga byggnader

På fastigheten finns ytterligare en liten stuga, ett utedass/vedbod samt redskapsskjul. Utöver dessa finns även en järnvägsvagn(!) anno tidigt 1900-tal som tidigare tjänat som får-/grishus.

Driftkostnader

Försäkring, 2 928 kr/år. Vägavgift, 996 kr/år.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i juni 2019 av Johan Pålsson, Areal och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 11,7 ha. Virkesförrådet uppgår till 966 m³sk vilket ger ett medelförråd om 83 m³sk/ha. 2,3 ha utgörs av kalmark som är i behov av återbeskogning. Köparen ansvarar för detta. Medelboniteten är skattad till 5,9 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 51 m³sk/år (4,3 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Nyckelbiotoper

Avdelning nummer tre i skogsbruksplanen berörs av en nyckelbiotop. Källa, Skogens Pärlor (Skogsstyrelsen) och SeSverige (Metria).

Jakt

Fastigheten ingår i Hästbergs viltvårdsområde om ca 6 000 ha. Information om jakten besvaras av jaktledare är Roland Persson, telefon 070-241 88 30.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Järvsö fiskevårdsområde. Se mer information på jarvsofvo.se

Fornlämningar

Fastigheten bär spår av långvarigt fäbodbruk.Inga fornlämningar finns dock registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Fastigheten verkar inte beröras
av Riksintresse avseende fäbodmiljö.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Järvsö-Vik 5:22

Ägare

Stefan Tönners 1/2
Marita Stonegård 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,7 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 12,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 201 000 kr
Tomtmark 16 000 kr
Summa: 217 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 100 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Ljusdals kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Senast inkomna fastigheter till försäljning