Norra Håslöv

Prima åkermark i ett skifte
Areal: 30 ha
Kommun: Vellinge
Objektstyp: Åker
Prisidé: 15 750 000 SEK
Bördig åkermark med mycket god arrondering i Norra Håslöv.

Del av Norra Håslöv 18:11 består av ca 30 ha prima åkermark belägen i Norra Håslöv ca 2 km söder om Vellinge. Åkermarken ligger inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare efter att nuvarande ägare avslutat skörden växtodlingsåret 2023.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Norra Håslöv

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 7 bilder
Visa alla 7 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den salubjudna åkermarken ligger välarronderad i ett skifte och omfattar enligt uppmätning ca 30 ha. God åtkomst till åkermarken via grusvägen Forshällavägen vilken sträcker sig längs med del av skiftets södra sida.

Åkermarken ligger inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen och har under senare decennier brukats med ekologisk produktion. Jordarten är mullhaltig moränlättlera.

Stödrätter motsvarande saluförd åkerareal ingår utan särskilt vederlag.

Åkermarken har del i dikningsföretaget Håslöv-Vellinge och ligger inom vattenskyddsområde.

Tillträde till fastigheten sker efter avlutad lantmäteriförrättning vilken beräknas vara klar höst/vinter 2023. Tillträde kan dock ske tidigast september 2023 efter att säljaren bärgat sin skörd på åkermarken. Köparen kan efter överenskommelse medges brukningsrätt efter nuvarande ägare avslutat skörden i september 2023 alternativt överlämnas åkermarken höstplöjd på tillträdesdagen. Ägaren skall innan tillträdet ta bort eventuella staket och grishyddor på den saluförda åkermarken.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrigt

Den salubjudna åkermarken avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering till annan fastighet inom Vellinge kommun. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen vid fastighetsreglering.

Rättsförhållande

Fastighet

Vellinge Norra Håslöv 18:11

Ägare

Rolf Axel Nordström 1/1

Taxeringsvärde

För information om fastighetens taxeringsvärde se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Malmö

Stortorget 15
235 31   Vellinge
Alla objekt från Malmö

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier