Prippebo

Ostört beläget, enklare stuga, mellan Broaryd och Burseryd. Jakträtt följer.
Areal: 18 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 29/5 2019
Välarronderad och ostört belägen skogsfastighet med bra tillväxt. Total areal om ca 18 ha varav produktiv skogsmark 17,7 ha med ett aktuellt virkesförråd om ca 1 500 m³sk.

Stor andel växtlig ungskog och gallringsskog. Hela 59 % av arealen utgör G1 skog. Jakträtt följer!

Fastigheten är belägen ca 15 km väster om Smålandsstenar mellan Broaryd och Burseryd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Jaktstuga

Enklare jaktstuga modell Friggebod. Ej el eller vatten. Uppförd i trä med plåttak. Ett rum med vedspis.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ingen jordbruksmark på fastigheten.

Skogsmark

Välarronderad skogsmark med bra bonitet och växtliga ungskogar. God tillgänglighet via bra skogsbilvägar.

På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan från mars 2019 av Areal, Claes Arvidsson.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 17,7 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 1 511 m³sk, motsvarande 85 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 3 %, gran 95 % och löv 2 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,4 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till 107 m³sk.

Av virkesförrådet utgör andelen skog i huggningsklassen G1 ca 1 200 m³sk fördelat på 10,5 ha.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten tillfaller Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktlag.

Övrigt

Sträckningen på Fastighetens gräns i sydväst är uppstakad tillsammans med grannen.

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Prippebo 1:12

Ägare

Lars-Åke Åkesson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 18,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 826 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 829 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Södra Hestra församling (Södra Hestra socken) vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Prippebo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning