Pukaberg

Pukaberg, skogsfastighet med samlade skiften och boende i lugn miljö. Barrskog. Jakträtt.
Areal: 21 ha
Kommun: Karlskrona
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 625 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2021
Visning:
11/6 kl 15:00-16:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs.
17/6 kl 16:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs.
11/6 kl 16:00-17:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs.
11/6 kl 17:00-18:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs
Skogsfastigheterna ligger belägna i ett sammanhängande skifte utmed sjön Stora Alljungen i Karlskrona kommun och erbjuder boende i en lugn miljö med angränsande betesmark och möjlighet till fiske i Stora Alljungen. Skogsmarken domineras av barrskog uppgår totalt till 20,5 ha med ett totalt virkesförråd på ca 4 030 m³sk. Jakträtt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (36)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostaden

Bostaden är uppförd i trä under betongpannor i 1 ½ plan på en stensatt husgrund och delvis källare. Uppvärmningen av bostaden sker via elradiatorer och kakelugnar (eldstäderna ej sotade och provtryckta). Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med stenkista. Vattnet kommer från en grävd brunn med bra vattenhållningen (kvalité okänd). Taxerad boyta 70 kvm och biyta 50 kvm.
Husbocksförsäkring finns och fiber är beställd

Nedre plan: 3 rum, kök, hall toalett med badkar samt finentrè.
Övre plan: 1 rum, hall, förråd samt ett oinrett rum.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten till att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Driftskostnaderna enligt nedan är ungefärligt beräknade då bostaden stått obebodd med enbart underhållsvärme till ca 8-10 grader.

Fastighetsskatt 3 210 kr/år
Uppvärmning/hushållsel 11 572 kr/år
Avlopp 1 400 kr/år.
Renhållning 2 500 kr/år
Försäkring hela fastigheten 4 803 kr/år
Totalt 23 485 kr/år.

Ekonomibyggnader

Till gården finns tre ekonomibyggnader i form av en mindre snickarbod, äldre ladugård samt mindre förråd. Samtliga byggnader är uppförda i trä på en gjuten platta och taket på snickarboden och förrådet är belagt med betongpannor och på ladugården finns ett tak av plåt.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 0,6 ha ligger i anslutning till bostaden och ger möjlighet till mindre djurhållning och marken är tillgänglig från och med tillträdesdagen.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av barrskog med gran och tall samt med visst inslag av löv och tillväxande ungskogar. Markerna bedöms i huvudsak som friska med visst inslag av berg i dagen. Terrängförhållandena är varierade med ringa kupering och sluttande terräng ner mot sjön Alljungen. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 20,5 ha och har en god bonitet på 9,6 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår med 2021 års tillväxt till totalt 4 030 m³sk, varav ca 2 800 m³sk är avverkningsmogen barrskog.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper, naturvärdesområden osv. Enbart ett sumpskogsområde finns registrerat inom fastigheten.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlskrona Pukaberg 1:15, 1:17 och 1:30

Ägare

Rune Käll Ingemar Johansson db Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,5 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 0,6 ha
Övrigmark 0,0 ha
Summa: 21,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 913 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Tomtmark 79 000 kr
Bostadsbyggnader 349 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 2 369 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 16 100 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person då området klassas som glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Pukaberg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning