Purakärrs skogsallmänning

Purakärrs skogsallmänning
Areal: 136 ha
Kommun: Mullsjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2023
Skogsfastighet i ett skifte som kan förvärvas av juridisk person.

På uppdrag av mantalssatta fastigheter i Slöta-Karleby socknar försäljes skogssamfälligheten Falbohygget.
Falbohygget, mer känt som Purakärr, omfattar totalt 136 ha varav 134 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 18 300 m3sk. Fastigheten är välarronderad och domineras av barrskog i de yngre åldersklasserna.
Kan förvärvas av juridisk person.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Purakärrs skogsallmänning

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Purakärrs skogsallmänning omfattar sammanlagt 136 ha mark i ett väl arronderat skifte. Skogen ligger i plan terräng med bra tillgänglighet via egna och allmänna vägar och består av 134,4 ha produktiv skogsmark där merparten av skogsmarken är under 50 år. Virkesförrådet har uppskattats till 17 477 m3sk vid plantillfället november 2021. Vid beaktande av tillväxt uppgår virkesförrådet idag till ca 18 300 m3sk, vilket ger ett genomsnittlig virkesförråd om ca 136 m3sk/ha. Det finns en begränsad del toppbrott och vindfällen på fastigheten efter senaste vintern. Medelboniteten har bedömts till 6,6 m3sk och den årliga tillväxten uppgår till 821 m3sk per år. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 6 700 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Trädslagsfördelningen är 48 % tall, 40 % gran och 12 % löv.
Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan upprättad av Skogssällskapet som under senare tid förvaltat fastigheten.

Jakt

Jakten är upplåten till och med 2023-06-30. Därefter tillgänglig för köparen. Jaktutrustning såsom jakttorn m.m. tillhör jakträttshavaren och ingår ej i överlåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Mullsjö Falbohygget 1:1

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier