Purnu

I ett skifte med 283 ha skog, andel i skogsallmänning och fint belägen gård.
Areal: 538 ha
Kommun: Gällivare
Objektstyp: Skog
Visning:
28/9 kl 10:00-11:00
Bebyggd skogsfastighet i ett skifte belägen i Purnu. Gården som är bebyggd med äldre bostadshus med tillhörande förrådsbyggnader ligger fint till på en höjd med egna skogsmarken i direkt anslutning. Åtkomsten till skogsmarken är god tack vare körvägen som går över stora delar av markerna. Skogsmarken uppgår till 283 ha och virkesförrådet har uppskattats till 18 741 m3sk. Fastigheten har andel i Gällivare allmänning och jakten på fastigheten är enskild. Fastigheten säljs genom offentlig auktion.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (18)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset som är 1 ½ plan har enklare standard och är i behov av renovering. Entréplanet är inrett med hall, WC med dusch samt två rum och kök. På övre plan finns ytterligare två rum samt hall. Byggnaden värms upp med vedeldad kökspanna och köksspis med elpatron. Varmvatten via varmvattenberedare. Vatten och avlopp är enskilt. Huset har träfasad, plåttak och fönstren är av två-glas. Byggnadsarean är ca 83 kvm. Rör för fiber finns framdraget till huset.

Ekonomibyggnader

Förutom bostadshuset är fastigheten bebyggd med en äldre ladugårdsbyggnad samt ett antal förråd.

Övriga byggnader

Fastigheten är även bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader som är i rivningskick. Byggnaderna ligger några hundra meter sydväst om gården.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i augusti 2018 av Inge Lahdenperä vid Skogsstyrelsen är den produktiva skogsmarken 283 ha. Virkesförrådet har uppskattats 18 741 m3sk och trädslagsfördelningen är 73% tall, 18% gran och 9% löv. Medelboniteten uppgår till 2,6 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt Skogsstyrelsen av tre nyckelbiotoper, vilka berör avdelningarna 2, 4 och 12 i den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Älgjakten på Fastigheten ingår i licensen Purnu Lilla, som företräds av Leif Ingemar Simon Sundqvist, Polcirkelns Fiskecamp 2. Licensen uppgår till 528 ha och tilldelning är en älgkalv.

Rättsförhållande

Fastighet

Gällivare Purnu 18:1

Ägare

Ywonne Johansson 1/12
Mikael Eriksson 1/12
Kenneth Johansson 1/12
Gunnel Johansson 1/8
Bert Gustaf Johansson 1/8
Ingemar Stålnacke 1/28
Tord Johansson 1/28
Siv Elisabet Stålnacke 1/28
Curt Edvin Johansson 1/28
Ros-Marie Stålnacke 1/28
Mona Gunbritt Larsson 1/28
Inger Stålnacke 1/28
Bengt Sundquist 1/16
Eilert Sundqvist 1/16
Ulla-Britt Sundquist 1/16
Leif Ingemar Simon Sundquist 1/16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 538,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 281,9 ha
Impediment 227,1 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Inägomark 14,5 ha
Vatten 11,7 ha
Summa: 536,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 326 000 kr
Skogsimpediment 192 000 kr
Tomtmark 14 000 kr
Bostadsbyggnader 5 000 kr
Summa: 2 537 000 kr

Inteckningar

Det finns en skriftlig inteckning om 14 000 kr i Fastigheten, ansökan om dödning är inlämnad till lantmäteriet. Dödningen tar 6 - 9 månader att genomföra.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person folkbokförd i Gällivare kommun i minst ett år. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Fastigheten försäljes genom offentlig auktion. För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

Offentlig auktion

2021-10-13
Fastigheten försäljes genom offentlig auktion. För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning