Råberget

Skog söder om Björbo
Areal: 74 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2022
Lättillgänglig obebyggd skogsegendom som består av två sammanhängande fastigheter.

Skogsegendom söder om Björbo i Gagnefs kommun som är obebyggd och belägen längs skogsbilväg. Egendomen består utav två sammanhängande skogsfastigheter. Av egendomens totala areal om 74 hektar uppgår den produktiva skogsmarken till ca 72 hektar. Virkesförråd är uppskattat till nära 14 000 m³sk och finns framför allt i åldern 40 till 70 år. Egendomen är belägen inom Björbo viltvårdsområde. Möjlighet finns att förvärva den enskilda fastigheten.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Råberget

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Ove Matsson, Nås, i november 2019, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 72,3 ha. Virkesförrådet summeras till 13 888 m³sk eller 192 m³sk per ha. Nära 65% av arealen har skog i åldern 40-70 år. Medelboniteten beräknas till 5,8 m³sk per ha och år.

Väster om Tyrenvägen är fastigheten Forsen 5:2 belägen, här har säljaren efter att skogsbruksplanen upprättas föryngringsavverkat samt utfört markberedning. Skogsbruksplanen har ajourförts med hänsyn tagen till dessa utförda åtgärder i oktober 2022. Öster om nämnda väg är fastigheten Ovanmejdan 3:31 belägen, här har inga åtgärder utförts sedan skogsbruksplanen upprättats. Skogsbruksplanen har tillväxtberäknats med tre års teoretisk tillväxt.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Forsen 5:2, m fl.

Ägare

Hans-Olov Steneholm 1/3
Charles Sundin 1/3
Erik Perntz 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,3 ha
Impediment 1,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 74,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Skogsmark 3 393 000 kr
Summa: 3 393 000 kr

Inteckningar

De penninginteckningar som idag belastar fastigheten avser säljaren att flytta och ingår därmed inte.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan om så önskas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Dala-Järna

Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Alla objekt från Dala-Järna

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier