Råberget

Obebyggd skogsfastighet söder om Björbo.
Areal: 45 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 15/5 2020
Nära skogsfastighet söder om Björbo i Gagnefs kommun. Av fastighetens totala 45 hektar mark uppgår den produktiva skogsmarken till 43,5 hektar. Högt virkesförråd om ca 8 800 m³sk. Fastigheten består av endast ett skifte. I öster utgörs fastighetens gräns av en skogsbilväg och även i väster finns en väg indragen. Fastigheten som är obebyggd är belägen inom Björbo viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Ove Matsson, Nås, i november 2019, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 43,5 ha. Virkesförrådet summeras till 8 810 m³sk eller 203 m³sk per ha. Nära 75% av arealen har skog i åldern 40-70 år. Tillväxten är dryga 300 m³sk för nästkommande tillväxtsäsong. Medelboniteten beräknas till 5,8 m³sk per ha och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha.

Inteckningar och lån

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Forsen 5:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,5 ha
Myr/kärr/mosse 1,4 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 45,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten ingår i dag i en samtaxerad enhet. Något enskilt taxeringsvärde för fastigheten kan därför inte redovisas här.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning