Rådet

Rådet
Areal: 18 ha
Kommun: Boxholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2024

Rådet ligger djupt inne i skogarna runt Boxholm. Byggnationen har ett ostört läge och består av en torpstuga samt enklare ekonomibyggnader. Den högproduktiva marken ger växtliga skogar. Gården omfattar ett skifte på totalt 17,8 ha, varav 17,3 ha är produktiv skogsmark. Gran är det dominerande trädslaget, hög medelbonitet samt ett virkesförråd på ca 4 000 m³sk.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Rådet

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Magnus Jansson och Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Torpstugan är uppförd omkring år 1820. Från torpets entré välkomnas vi in i en liten hall med trapp upp till loftet. Från hallen når vi köket med plats för matbord. Vedspis och bakugn är bevarade tillsammans med den murade kåpan. Via köket eller hallen nås storstugan med rymd i rummet då det är öppet upp till nocken med synliga takbjälkar. I rummet finns en öppen spis med en spisinsats monterad. Båda eldstäderna är godkända att elda i. Vinden över köket är inrett till ett sovloft.
Uppförd i stomme av timmer med brädfodrad fasad på torpargrund under tak av betongtegel. Saknar el och indraget vatten. Vatten finns i en grävd brunn på tomten med osäker kvalitet. Torpet renoverades på 80-talet då nytt golv lades in i köket och byte av köksinredningen samt att sovloftet gjordes iordning.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnaderna består av ett magasin, en bod och ett utedass. Magasinet nyttjas som förråd och vedbod.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i april 2024 av Södra. Den produktiva skogsmarken uppgår till 17,3 ha och virkesförrådet till 4 016 m3sk eller 232 m3sk per ha. Gran är det dominerande trädslaget med 46 % följt av tall, och löv som utgör 42 % respektive 12 %. Medelboniteten beräknas till 10,1 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 170 m3sk och sammanlagt ca 3 700 m3sk är slutavverkningsmoget.

Jakt och fiske

Rådet erbjuder jakt på älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten är upplåten på ettårigt kontrakt till ett lokalt jaktlag för 2 500 kr. Avtalet är ej uppsagt. Fastigheten har fiskerätt i sjön Laggarn.

Vägar

Från den allmänna asfaltsvägen så passerar man tre olika vägsamfälligheter som fastigheten har andelar i.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Göstrings häradsallmänning med ett andelstal på 1/5-dels mantal. Utdelningen per mantal var år 2022; 18 050 kr och år 2023; 24 400 kr. Göstrings häradsallmänning består av 4 256 ha produktiv skogsmark.

En häradsallmänning ägs av jordbrukare inom ”Häradet” i proportion till det antal skattemantal (gammalt mått på skatteförmåga i jordbruksföretag) som de ägande fastigheterna har. Varje häradsallmänning har en styrelse som väljs årligen och styrelsen ansvarar tillsammans med den utsedde förvaltaren för all verksamhet.

I dag bedriver häradsallmänningarna framförallt ett modernt skogsbruk. Överskottet från verksamheten delas ut till delägande fastigheter enligt delägarnas beslut. Den totala arealen Häradsallmänningar i landet är ca 120 000 ha där det årligen avverkas mer än 500 000 m3sk skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Boxholm Sätra 1:2

Ägare

Leena Larson 1/2
Bengt Y Larson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,3 ha
Impediment 0,2 ha
Inägomark 0,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 17,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Två pantbrev om sammanlagt 1 000 000 kr finns uttaget i fastigheten och överlåtes obelånade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Fastighetsmäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier