Råggärde

Välarronderade och lättillgängliga gallringsskogar i Tallåsen. 120 ha produktiv skog med ca 14 700 m³sk. Ingår i Björnbergets och Gillermyrans jaktklubbar.
Areal: 124 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/8 2021
Strax norr om Tallåsen, ca 10 km nordväst om Ljusdal ligger tre skogsskiften om ca 120 ha produktiv skogsmark. Skogen på skiftena är främst gallringsskogar i huggningsklasserna G1 och G2. Försäljningen är en del av en större fastighet. Jakt i såväl Björnbergets som Gillemyrans jaktklubbar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbeskrivningen är upprättad genom Mellanskogs försorg och därefter tillväxtberäknats till dagens datum. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 119,9 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 14 700 m³sk vilket ger ett medelförråd om 123 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder främst skog i huggningsklasserna G1 och G2, där ca 90% av volymen återfinns. Medelboniteten är skattad till 4,7 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 558 m³sk/år (4,7 m³sk/ha/år). Virkesförrådet består till 85% av tallskog. Se vidare information i bifogad plan. Kommentarerna beträffande åtgärder och målklassning är planläggarens förslag i det fall man önskar certifiera sitt skogsbruk.

Natur- och kulturvärden

Det mellersta skiftet berörs i den södra delen (vid järnvägen) av kulturhistoriska lämningar. I den nordligaste delen av det östra skiftet finns en kulturlämning i form av ett f.d. torp registrerad. Källa. SeSverige och Skogens pärlor.

Jakt

De två västliga skiftena är belägna inom Björnbergets Jaktklubbs område som omfattar ca 5 100 ha. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till ingående i jaktklubben. Kontaktperson är Lennart Henriksson, ordförande, mobilnr: 070-340 33 27.

Det östliga skiftet är beläget inom Gillemyrans Jaktklubbs område som omfattar ca 3 300 ha. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till ingående i jaktklubben. Kontaktperson är Bengt-Eric Carlsson, jaktledare, mobilnr: 070-392 40 94.

Fiske

Fisket i området administreras av Ljusdals FVO. Se mer information på www.ljusdalsfvo.se.

Rättsförhållande

Fastighet

del av Ljusdal Råggärde 3:5

Ägare

Jessica Forsberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 119,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Inägomark 0,5 ha
Övrigmark 1,5 ha
Summa: 124,1 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är del av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

I fastigheten finns fem datapantbrev om 3 870 000 kr uttagna. Inga pantbrev eller lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning