Rågsveden

Skog i Äppelbo
Areal: 41 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2022
Talldominerad skogsmark i fyra skiften

Skogsfastighet belägen i Äppelbo. Skogsmarken består till stor del utav talldominerade gallringsbestånd i olika åldrar. Två av de fyra skiftena finns i anslutning till sjön Vassgaln mellan Vansbro och Äppelbo och de övriga två skiftena finns vid Öradtjärn söder om Äppelbo. Vid Öradtjärn finns en enklare byggnad. Fastigheten är belägen inom Äppelbo Östra viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Rågsveden

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan, framtagen av Foran Forest AB i september år 2020. Skogsbruksplanen har tillväxtberäknats med två års teoretisk tillväxt i planprogrammet Pc-Skog.

Från skogsbruksplanen kan man utläsa att av fastighetens totala ca 41 hektar är ca 31 hektar produktiv skogsmark, resterande areal utgörs av myrimpediment och övrig areal. Virkesvolymen uppskattas till 4 329 m3sk, varav hela 85 % utgörs av tall. Två tredjedelar av marken består av gallringsskogar, det finns 6,5 hektar kalmark med behov av återbeskogning varav 5 hektar har sparade fröträd vilket syftar till en naturlig återbeskogning av tall. Dock kan kompletterande åtgärder i form av markberedning och hjälpplantering behövas. Resterande del av kalmarken behöver markberedas samt planteras. Dessutom finns 1,9 hektar slutavverkningsbar skog.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Äppelbo Östra viltvårdsområde, vilka förfogar över ca 7 800 hektar mark inkl vatten. För närvarande är jakträtten upplåten till annan person, upplåtelsen gäller tills vidare och uppsägningstiden är sex månader.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Äppelbo Fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Rågsveden 27:6

Ägare

Sofia Rågenklint 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,1 ha
Impediment 9,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 41,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Skogsmark 1 129 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 1 144 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev om totalt 276 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde samt inom omarronderingsområde. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Dala-Järna

Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Alla objekt från Dala-Järna

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier